Eldreomsorg

Høy brukertilfredshet i hjemmetjenesten

Høy brukertilfredshet i hjemmetjenestenhttp://www.ivarjohansen.no/images/stories/pdf/hjemmetjeneste28042016.pdfhttp://www.ivarjohansen.no/images/stories/pdf/hjemmetjeneste28042016.pdf

Oslo kommune gjennomfører brukerundersøkelser for hjemmetjenesten.  Rapporten fra høstens undersøkelse, initiert av det daværende borgerlige byrådet, foreligger nå. Stemmer resultatene med dine erfaringer?

Brukerne er samlet sett i stor grad fornøyd med tjenestene de får fra hjemmetjenesten. 86 prosent av brukerne svarer i den positive enden av skalaen på spørsmålene om alt i alt fornøydhet med både hjemmesykepleien og praktisk bistand. Begge tjenestene har også en gjennomsnittlig tilfredshet på 4,8 på en 6-punkts skala.

Ved vurderingen av hjemmesykepleien er det særlig brukernes opplevelse av personlig stell og om personalet har tilstrekkelig med tid som påvirker tilfredsheten med tjenesten. Ved praktisk bistand er det opplevelsen av om personalet kan jobben og fornøydheten med rengjøring av bolig som er de viktigste områdene for brukertilfredshet.

Det er en tendens til at bydeler med en høy andel fornøyde brukere av hjemmesykepleie også har en høy andel fornøyde brukere av praktisk bistand, og tilsvarende motsatt for bydelene med lav brukertilfredshet. Ser vi på bydelene med høyest tilfredshet skiller bydelene Grünerløkka, Nordre Aker og Nordstrand seg ut på begge tjenestene. Bydelene Alna og Sagene har lavest andel tilfredse brukere på begge tjenestene.

Generelt er jeg skeptisk til hvorvidt slike undersøkelser gir et riktig og fullstendig bilde. Svarprosenten er ikke god nok. Svarerne har et avhengighetsforhold til tjenesten, som nok gjør at en del av frykt for konsekvenser svarer for positivt. Og det er nok de mest oppegående og ressurssterke brukerne som svarer. Det korrekte bildet av brukernes opplevelser gis nok først og fremst ved mer kvalitative intervjuundersøkelser. Derfor: Stemmer dette med dine erfaringer? Har du innspill?

Kommentarer   

+3 #1 Wenche Thommessen Engh 03-05-2016 06:06
Her tror jeg vi i stor grad har med en brukergruppe som verken har tradisjon for å klage, og som også er redd for konsekvensene av klaging...
+1 #2 Geir Åge Heggelund 03-05-2016 17:30
Helt enig i det du skriver. Dessuten spør ikke (de årlige) undersøkelsene) om kompetanse: som for eksempel: Opplever du at noen av personalet ikke kan jobben sin; at noen ikke kan eller har gått god nok opplæring i bruk av heis, eller stomistell? Det spørres om (noen av) personalet snakker tydelig, men ikke om hvilket språk de snakker tydelig på. I min husstand har vi sluttet å besvare disse undersøkelsene fordi de gir et feilaktig bilde av hjemmetjenesten i vår bydel. Ta gjerne kontakt for mer info, Ivar!
+2 #3 Observatør 03-05-2016 20:59
Jeg tror brukerundersøke lsene, som kartleggingsmet ode og kvalitets indikator er feil, dessverre.

Dette er svært usikre data som man ikke kan ha noe tiltro til. Jeg spør ofte ansatte om de ville ha sine foreldre på dette sykehjemmet eller i denne hjemmepleien? Svaret har uten unntak vært NEI.
0 #4 Juni Dahr 04-05-2016 06:50
Helt enig i hva du og de andre skriver.Det er jo sagt så mange ganger at disse tjenestene for eldre ikke er tilpasset de eldre, og deres behov, Demens syke blir forvirret og redde med alle de ulike personer som kommer raskt og går like raskt .

Legg til kommentar