Eldreomsorg

Trygghet, frihet og selvstendig liv

Trygghet, frihet og selvstendig liv

Tida for de store sykehjemsprosjektene bør være forbi, sier byråd Inga Marte Thorkildsen.

"De som er svært syke og hjelpeavhengige skal få sykehjemsplass, men sykehjemmene er for dårlig vedlikeholdt, og bemanningen er mange steder for lav. Neste år skal alle sykehjemmene fornyes og bli mer som et hjem for beboerne. Mer som Økernhjemmet og Manglerudhjemmet.

Å erstatte sykehjemsplasser med nye måter å bo og leve på, utfordrer både vår tradisjonelle oppfatning av god eldreomsorg og måten vi har organisert tjenestene på. Vi håper likevel at flere vil se at dette er fornuftig. Et eksempel på at det går an å tenke annerledes, er et nytt bokollektiv i Welhavens gate. I en hel bygård er det etablert 10 leiligheter, med rom til felles måltider og ulike aktiviteter. Huset har heldøgns bemanning, og tar i bruk velferdsteknologi som fallovervåking, elektronisk veiing og dosetter – og beboerne stortrives! Slik kan flere få være frie og selvstendige, men samtidig få trygghet og fellesskap.

Mange kommuner og byer har kommet mye lenger i å tenke variasjon og individuell tilrettelegging. Frihet, trygghet og selvstendighet er kvaliteter ved livet som vi alle ønsker oss. Da må vi tenke nytt, bygge nytt, organisere annerledes og være litt modigere. Tida for de store sykehjemsprosjektene bør være forbi. Vi må bygge for framtida, og tilrettelegge for de ønskene vi alle har, om å få bestemme over egne liv, skriver byråd Inga Marte Thorkildsen blant annet i Dagsavisen i dag.

Les mer under "les mer." Hva mener du? Skriv gjerne kommentar i kommentarfeltet.

 

Trygghet, frihet og selvstendig liv

Av byråd Inga Marte Thorkildsen

Hvordan vil vi ha det når vi selv blir gamle? Hvordan er det å bli gammel i dag? Mange eldre har det bra, men mange eldre er også ensomme og utrygge. Mange pårørende er slitne, fordi de ikke er trygge på at deres kjære er godt ivaretatt. Det vil vi gjøre noe med.

I mange år har Oslo satset tungt på sykehjemsplasser. Men vi vet at eldre ønsker å bo hjemme og leve et selvstendig liv, dersom de har et nettverk rundt seg og kan få hjelp til det de ikke mestrer. Oslo mangler omsorgsboliger og botilbud med tilgang til fellesskap og hjelp i nærheten som gjør det mulig å bli gammel i eget hjem. Det er velkjent at hjemmetjenestene er underbemannet. Dette vil byrådet gjøre noe med.

Demensarbeidslag og velferdsteknologi

I Oslobudsjettet for 2016 ble det bevilget midler til 100 nye årsverk. I 2017 fortsetter byrådet opptrappingen med ytterligere 100 nye årsverk i tjenestene for å gjøre det mulig for flere å bo trygt hjemme. Ett nytt tiltak i 2017 er demensarbeidslag i alle bydeler. Det skal sikre at mennesker med demens får forutsigbarhet og kontinuitet og en fast person å forholde seg til gjennom uka.

Vi satser også på velferdsteknologi, som gjør at vi for eksempel kan følge opp eldre med ernæringsproblemer, at mennesker med kols kan få trygghet gjennom døgnet og at de som trenger tilsyn på natten slipper å bli vekket.

100 nye boliger for personer med kognitiv svikt

Neste år skal vi bygge 100 nye boliger for personer med kognitiv svikt, fordi også mennesker med demens kan klare seg i eget hjem dersom det er tilrettelagt for det. Vi skal bygge flere Omsorg+-boliger, som er leiligheter med fellesarealer, kantinemuligheter og servicefunksjoner og hvor det er personale til stede hele døgnet. Det er mange fordeler ved å slippe institusjonalisering, mange fordeler ved å ha sitt eget hjem. Så lenge ensomheten og utryggheten ikke tar overhånd.

Vi trenger en oppdatert eldrepolitikk i Oslo. Vi må legge til rette for fellesskap og inkludering, en aktiv alderdom, livskvalitet og flere generasjonsmøter. Unge og eldre må i større grad få mulighet til å gjøre ting sammen, til felles glede og nytte. Stoppeklokkeomsorgen og minuttvedtak på tjenester skal erstattes av mer dialog og fleksible løsninger ut fra hva som er viktig for den enkelte. Innbyggerne skal involveres i utviklingen av tjenestene.

Fornyelse av sykehjem og bygge for framtida

De som er svært syke og hjelpeavhengige skal få sykehjemsplass, men sykehjemmene er for dårlig vedlikeholdt, og bemanningen er mange steder for lav. Neste år skal alle sykehjemmene fornyes og bli mer som et hjem for beboerne. Mer som Økernhjemmet og Manglerudhjemmet.

Å erstatte sykehjemsplasser med nye måter å bo og leve på, utfordrer både vår tradisjonelle oppfatning av god eldreomsorg og måten vi har organisert tjenestene på. Vi håper likevel at flere vil se at dette er fornuftig. Et eksempel på at det går an å tenke annerledes, er et nytt bokollektiv i Welhavens gate. I en hel bygård er det etablert 10 leiligheter, med rom til felles måltider og ulike aktiviteter. Huset har heldøgns bemanning, og tar i bruk velferdsteknologi som fallovervåking, elektronisk veiing og dosetter – og beboerne stortrives! Slik kan flere få være frie og selvstendige, men samtidig få trygghet og fellesskap.

Mange kommuner og byer har kommet mye lenger i å tenke variasjon og individuell tilrettelegging. Frihet, trygghet og selvstendighet er kvaliteter ved livet som vi alle ønsker oss. Da må vi tenke nytt, bygge nytt, organisere annerledes og være litt modigere. Tida for de store sykehjemsprosjektene bør være forbi. Vi må bygge for framtida, og tilrettelegge for de ønskene vi alle har, om å få bestemme over egne liv.

Kommentarer   

+1 #1 Wenche Thommessen ENGH 18-10-2016 07:15
Dette virker som klok kvinnes tale. Håper bare det blir fulgt opp. Kollektivet i Welhavens gate virker spennende. En modell som praktiseres mange steder allerede, men, så vidt jeg vet, sjelden i offentlig regi. Håper virkelig på nytenkning om eldreomsorg i offentlig sektor. La oss heie Inga Marte fram!
Oppsal sykehjem er fraflyttet og skal rives. Tenk nytt før det bygges igjen!
0 #2 Nils Johnsen 18-10-2016 09:20
Høres fornuftig ut dette.
0 #3 Øystein Moe 18-10-2016 09:27
Ett problem når det gjelder sykehjem er att tatt terskelen for å få sykehjemsplass er så stor att innen en kommer på sykehjem er en nummeret Før døden .Ett sånt tilbud som beskrives høres veldig bra ut .Men se for deg noe som skjer med kanskje 1 av 1000 men som skjer .Sønnen din på 50 blir dement og plasseres sammen med nesten døende demente på 90 og 90 pluss .Det samme skjer I noen tilfeller med funksjons hemmede .Det finnes for dårlige tilbud ,og de blir plassert på aldershjem. Hipp hurra da fot god helseomsorg, selv oM det er litt utenom temaet .For det første er du ung og pleietrengende av ulike årsaker . Lag egne tilbud til unge pleietrengende alla det som beskrevet I blogger ,og tilbud for alle aldre og for pleietrengende .Senk betraktelig grensen for å få plass på sånne tilbud som nevnt I bloggen. Gjør noe drastisk med tilbudet til funksjonshemmed e. Og også funksjonshemmed e eldre .Husk att utviklingshemme de og Folk med ulik grad av autisme ,er funksjonshemmed e ,og kan ha behov for gode tilbud .ikke sykehjem. Tilbudet som nevnes I blogen/ innlegget høres veldig bra ut og støttes ,med mindre en tar hensyn til de innspillene jeg nevner .
+1 #4 Jan Gustavsen 18-10-2016 16:40
Tida for bygge nye sykehjemsplasse r er ikke forbi. Det er uriktig ifølge:
IRIS rapporten (FoU) – «Kork på institusjonspla sser
•Opplevd mangel på institusjonspla sser er en utfordring – spesielt i de store kommunene, men også i flere små –Gjelder rehabiliterings -, korttids- og langtidsplasser»

Jeg har selv skrevet at eldre i de siste 50 har ønsket å bo hjemme så lenge som mulig, og det er gammelt nytt. På møte i Litteraturhuset i regi av Eldrealliansen (flere foreninger) så ble uttrykt sterk bekymring for den rekordlave bemanningen på Oslos sykehjem, som ikke har blitt bedre etter den krevende Samhandlingreformen.

Det er riktig å øke bemanningen i hjemmetjenesten /hjemmesykeplei e. Du uttrykker selv bekymring for den lave bemanningen på sykehjem i Oslo. Hva vil Inga Marte T. gjøre med for lav bemanning på Oslos sykehjem? Hva har du som eldrebyråd gjort med lav bemanning på sykehjem, i budsjettet for 2017?
+1 #5 Jon Wikne 18-10-2016 16:45
Var det ikke snakk om at et sykehjem skulle legges ned, og beboere på 90+ der tvangsforflytte s fra en trygg tilværelse og til noe ukjent? Om jeg husker riktig, er det i skrikende kontrast til hva de rødgrønne gikk til valg på i fjor: Bedret eldreomsorg (blant annet) i bytte for eiendomsskatt. Jeg er blant dem som nå må betale eiendomsskatt (over 5500kr i 2016, mer neste år). Dette kunne jeg svelget, om eldreomsorgen faktisk hadde blitt bedre. Men for meg ser det heller ut til at eldre skyfles avsted mot sin vilje, for å spare inn, og samtidig som jeg må betale....
0 #6 Brit Huse Fredriksen 18-10-2016 16:47
Bygge leiligheter medfellesrom har kommuner bygd tidligere på 80 og 90 tallet. Det ble kalt trygdeboliger. Så måtte dette bli et tilbud for rusmisbrukere og flyktninger og de eldre ble tvunget til å bo hjemme flere år ekstra. Store hus og leilighetet som er kalde og tungvinte. Mange eldre klarte ikke på det åpne markedet og finne ny bolig. Når det igjen tas opp byggeskikk som trygdepoliger var tidligere så er det velkomment tilbud for mange
0 #7 Marit Helene Holen 18-10-2016 21:07
Har stor tro på en boligform med fellesskap og mulighet for tilgang til diverse service funksjoner. Viktig å tenke nytt.
0 #8 Inger Johanne Storlien 18-10-2017 13:57
Det er virkelig ikke problemet atfolk må bo på sykehjem fordi ikke hjemmesykepleie n er godt nok utbygd, i hvert fall. Faren er når folk bruker seg selv eller friske eldre dom målestokk. Mange er utrygge i eget hjem.
Men kvaliteten på sykehjem og noen helsehus er dårlig. Det må mrr bemanning til, og noen steder trenger å bekjempe ukultur. Tenk om man hadde hatt noe som tilsvsrte Mattilsynet fo
r disse stedene.
Da hadde det blitt mye midlertidig stenging til alt var i orden. I stedet gir man den sjannse på sjanse til å rette opp.
Hvis noen kunne fortalt om "den gangen jeh var gammel/syk" og søkt om erstatning, hadde det ikke kunnet være slik det er nå.

Legg til kommentar