Eldreomsorg

Trygghet, frihet og selvstendig liv

Trygghet, frihet og selvstendig liv

Tida for de store sykehjemsprosjektene bør være forbi, sier byråd Inga Marte Thorkildsen.

"De som er svært syke og hjelpeavhengige skal få sykehjemsplass, men sykehjemmene er for dårlig vedlikeholdt, og bemanningen er mange steder for lav. Neste år skal alle sykehjemmene fornyes og bli mer som et hjem for beboerne. Mer som Økernhjemmet og Manglerudhjemmet.

Å erstatte sykehjemsplasser med nye måter å bo og leve på, utfordrer både vår tradisjonelle oppfatning av god eldreomsorg og måten vi har organisert tjenestene på. Vi håper likevel at flere vil se at dette er fornuftig. Et eksempel på at det går an å tenke annerledes, er et nytt bokollektiv i Welhavens gate. I en hel bygård er det etablert 10 leiligheter, med rom til felles måltider og ulike aktiviteter. Huset har heldøgns bemanning, og tar i bruk velferdsteknologi som fallovervåking, elektronisk veiing og dosetter – og beboerne stortrives! Slik kan flere få være frie og selvstendige, men samtidig få trygghet og fellesskap.

Mange kommuner og byer har kommet mye lenger i å tenke variasjon og individuell tilrettelegging. Frihet, trygghet og selvstendighet er kvaliteter ved livet som vi alle ønsker oss. Da må vi tenke nytt, bygge nytt, organisere annerledes og være litt modigere. Tida for de store sykehjemsprosjektene bør være forbi. Vi må bygge for framtida, og tilrettelegge for de ønskene vi alle har, om å få bestemme over egne liv, skriver byråd Inga Marte Thorkildsen blant annet i Dagsavisen i dag.

Les mer under "les mer." Hva mener du? Skriv gjerne kommentar i kommentarfeltet.

 

Trygghet, frihet og selvstendig liv

Av byråd Inga Marte Thorkildsen

Hvordan vil vi ha det når vi selv blir gamle? Hvordan er det å bli gammel i dag? Mange eldre har det bra, men mange eldre er også ensomme og utrygge. Mange pårørende er slitne, fordi de ikke er trygge på at deres kjære er godt ivaretatt. Det vil vi gjøre noe med.

I mange år har Oslo satset tungt på sykehjemsplasser. Men vi vet at eldre ønsker å bo hjemme og leve et selvstendig liv, dersom de har et nettverk rundt seg og kan få hjelp til det de ikke mestrer. Oslo mangler omsorgsboliger og botilbud med tilgang til fellesskap og hjelp i nærheten som gjør det mulig å bli gammel i eget hjem. Det er velkjent at hjemmetjenestene er underbemannet. Dette vil byrådet gjøre noe med.

Demensarbeidslag og velferdsteknologi

I Oslobudsjettet for 2016 ble det bevilget midler til 100 nye årsverk. I 2017 fortsetter byrådet opptrappingen med ytterligere 100 nye årsverk i tjenestene for å gjøre det mulig for flere å bo trygt hjemme. Ett nytt tiltak i 2017 er demensarbeidslag i alle bydeler. Det skal sikre at mennesker med demens får forutsigbarhet og kontinuitet og en fast person å forholde seg til gjennom uka.

Vi satser også på velferdsteknologi, som gjør at vi for eksempel kan følge opp eldre med ernæringsproblemer, at mennesker med kols kan få trygghet gjennom døgnet og at de som trenger tilsyn på natten slipper å bli vekket.

100 nye boliger for personer med kognitiv svikt

Neste år skal vi bygge 100 nye boliger for personer med kognitiv svikt, fordi også mennesker med demens kan klare seg i eget hjem dersom det er tilrettelagt for det. Vi skal bygge flere Omsorg+-boliger, som er leiligheter med fellesarealer, kantinemuligheter og servicefunksjoner og hvor det er personale til stede hele døgnet. Det er mange fordeler ved å slippe institusjonalisering, mange fordeler ved å ha sitt eget hjem. Så lenge ensomheten og utryggheten ikke tar overhånd.

Vi trenger en oppdatert eldrepolitikk i Oslo. Vi må legge til rette for fellesskap og inkludering, en aktiv alderdom, livskvalitet og flere generasjonsmøter. Unge og eldre må i større grad få mulighet til å gjøre ting sammen, til felles glede og nytte. Stoppeklokkeomsorgen og minuttvedtak på tjenester skal erstattes av mer dialog og fleksible løsninger ut fra hva som er viktig for den enkelte. Innbyggerne skal involveres i utviklingen av tjenestene.

Fornyelse av sykehjem og bygge for framtida

De som er svært syke og hjelpeavhengige skal få sykehjemsplass, men sykehjemmene er for dårlig vedlikeholdt, og bemanningen er mange steder for lav. Neste år skal alle sykehjemmene fornyes og bli mer som et hjem for beboerne. Mer som Økernhjemmet og Manglerudhjemmet.

Å erstatte sykehjemsplasser med nye måter å bo og leve på, utfordrer både vår tradisjonelle oppfatning av god eldreomsorg og måten vi har organisert tjenestene på. Vi håper likevel at flere vil se at dette er fornuftig. Et eksempel på at det går an å tenke annerledes, er et nytt bokollektiv i Welhavens gate. I en hel bygård er det etablert 10 leiligheter, med rom til felles måltider og ulike aktiviteter. Huset har heldøgns bemanning, og tar i bruk velferdsteknologi som fallovervåking, elektronisk veiing og dosetter – og beboerne stortrives! Slik kan flere få være frie og selvstendige, men samtidig få trygghet og fellesskap.

Mange kommuner og byer har kommet mye lenger i å tenke variasjon og individuell tilrettelegging. Frihet, trygghet og selvstendighet er kvaliteter ved livet som vi alle ønsker oss. Da må vi tenke nytt, bygge nytt, organisere annerledes og være litt modigere. Tida for de store sykehjemsprosjektene bør være forbi. Vi må bygge for framtida, og tilrettelegge for de ønskene vi alle har, om å få bestemme over egne liv.