Eldreomsorg

Oslo kommune: Ny velferdsprofitør kastet ut

Oslo kommune: Ny velferdsprofitør kastet ut

Total Helseservice AS får ikke lenger levere hjemmetjenester.

Oslo kommune, ved Helseetaten, sa opp avtalen med Orange Helse. Oppsigelsestiden var 6 mnd. Det betyr at avtalen opphørte  11.10.2016. Orange Helse AS er en tvilsom velferdsprofitør, og hadde leveranse i bydelenes brukervalgsordning for hjemmesykepleie og hjemmehjelp.

Fra like før jul er heller ikke Total Helseservice AS en leverandør i Oslos brukervalgsordning. Totalt hadde 82 valgt dem til å levere hjemmesykepleie og 103 valgt praktisk bistand. De hjelpetrengende måtte innen 16. desember finne seg ny leverandør.

I sin begrunnelse for å kaste ut leverandøren skriver Helseetaten: «Faktum som er lagt til grunn for oppsigelsen er leverandørens manglende vilje og evne til å lukke avvik avdekket i kontraktsoppfølging. Leverandøren har, tross flere purringer og lange frister, ikke levert dokumentasjon som bekrefter tilfredsstillende kvalitet i organisasjon og tjenesteleveransen.»

Velferdsprofitører som dette skal selvsagt kastes på dør. For syke og hjelpetrengende er det viktig å få tilstrekkelig kvalitet og en viktig kvalitet er å få stabilitet og kontinuitet i hjelpetilbudet. Påtvunget bytte av leverandør er svært uheldig. Høyre/Venstre/Kr.F-byrådet gjorde derfor her en for dårlig jobb. Hvorvidt en leverandør har «tilfredsstillende kvalitet i organisasjon og tjenesteleveransen» må avklares før det inngås avtale, jfr også ny renholdsleverandør.