Eldreomsorg

Sykehjem: Viktig også å måle faktisk, ikke bare følt, kvalitet

Sykehjem: Viktig å måle faktisk, ikke følt, kvalitet

I gårsdagens bystyremøte diskuterte vi kvalitet på sykehjem, og jeg sa blant annet:

"Kvalitetsarbeid er mangsidig: Vi må jevnlig spørre medarbeidere, beboere og pårørende hva som fungerer og hva som må forandres, og ta tak i det som kan gjøres noe med, med en gang. Ikke vente i ett eller to år. Store skjemamessige beboer- og pårørendeundersøkelser er ikke nødvendigvis det beste. Ammerudlunden sykehjem skåret bra på beboer- og pårørendeundersøkelser, men var jo allikevel en katastrofe.

Tilsynsorganers besøk kan gjennom sine observasjoner styrke kvaliteten på sykehjemmene. Og ikke minst: Kvalitet må måles gjennom objektive kvalitetsfaktorer, som antall liggesår, ernæring m.v.

Det er viktig med en kultur for at avviksregistrering er ønskelig. Dette er krevende, for dette handler jo om at det skal tydeliggjøres at det anses som en positiv ting å melde om kvalitetsavvik, for derigjennom å ha mulighet til å skape endringer og forbedringer. Ved at man positivt griper fatt i avvikene, vil man også framstå med kvalitet i det offentlige mediabildet.

Innføring av tillitsmodellen og Bedre hverdagsliv i alle sykehjem er viktige virkemidler også for å styrke kvaliteten. Og ikke minst: at sykehjemmene opererer med faste, hele stillinger og har en høy organiseringsgrad, slik at folk tør å si fra," sa jeg blant annet i bystyret.

Les hele innlegget mitt under "les mer."

 

Oslo bystyre 1. mars 2017

Ivar Johansen, SV

 

Sak Kvalitet i sykehjem – Grünerløkka sykehjem og Majorstutunet bo- og rehabiliteringssenter. Kontrollutvalget.

Ordfører,

Det er svært viktig når Kontrollutvalget har satt fokus på kvalitet i sykehjem. For oss som sloss for en god offentlig velferd er det helt nødvendig med et kritisk fokus på om tjenestene fungerer etter forutsetningene.

3 innspill fra SV side til dette spørsmålet:

Kvalitet koster

For å relatere det til et annet saksfelt, søppelhåndtering. Vektlegger man pris som det helt avgjørende lar man det telle 75 % i anbudet. Og tror man at et firma kan drifte 81 mill billigere enn konkurrenter, så satser man på Veireno.

Over mange år har sykehjemsektoren i Oslo vært underfinansiert. Både Sykehjemsetaten og de enkelte sykehjem, - private som kommunale. Størst prispress har det trolig vært på de ideelle aktørene.

Åpenhet nødvendig

Det blå/blå byrådet ønsket hemmelighold både om bemanning og kvalitetsavvik ved sykehjemmene, men ble etter hvert tvunget til retrett. Det har vært en underlig kamp, for en forutsetning for valgfrihet er jo at de som skal velge får innsyn i hva som skiller sykehjem A fra sykehjem B.

Å gi ansatte, interesseorganisasjoner og offentlighet innsyn bidrar til økt fokus, og ikke minst tilfører den det offentlige ordskiftet faktakunnskap. Det skjerper forvaltningen og oss som folkevalgte.

Kvalitetsarbeidet er mangsidig

Kvalitetsarbeid er mangsidig: Vi må jevnlig spørre medarbeidere, beboere og pårørende hva som fungerer og hva som må forandres, og ta tak i det som kan gjøres noe med, med en gang. Ikke vente i ett eller to år. Store skjemamessige beboer- og pårørendeundersøkelser er ikke nødvendigvis det beste. Ammerudlunden sykehjem skåret bra på beboer- og pårørendeundersøkelser, men var jo allikevel en katastrofe.

Tilsynsorganers besøk kan gjennom sine observasjoner styrke kvaliteten på sykehjemmene. Og ikke minst: Kvalitet må måles gjennom objektive kvalitetsfaktorer, som antall liggesår, ernæring m.v.

Det er viktig med en kultur for at avviksregistrering er ønskelig. Dette er krevende, for dette handler jo om at det skal tydeliggjøres at det anses som en positiv ting å melde om kvalitetsavvik, for derigjennom å ha mulighet til å skape endringer og forbedringer. Ved at man positivt griper fatt i avvikene, vil man også framstå med kvalitet i det offentlige mediabildet.

Innføring av tillitsmodellen og Bedre hverdagsliv i alle sykehjem er viktige virkemidler også for å styrke kvaliteten. Og ikke minst: at sykehjemmene opererer med faste, hele stillinger og har en høy organiseringsgrad, slik at folk tør å si fra.

Først og fremst

Takk til Kommunerevisjonen og Kontrollutvalget for å sette fokus på kvalitet i Oslos eldreomsorg.

 


Legg til kommentar