Eldreomsorg

Hovseterhjemmet: Pårørende ber kommunen gripe inn

Hovseterhjemmet: Pårørende ber kommunen gripe inn

Forleden dukket en alvorlig melding opp i Rådhusets postjournal fra pårørende til en sykehjemsbeboer:

«Jeg har en slektning midlertidig på Hovseterhjemmet, avdeling Økern {120+20 pasienter). Et privat sykehjem i regi av UNICARE-kjeden. Jeg er dypt sjokkert over det jeg så der, og håper kommunen raskt kan foreta en uanmeldt inspeksjon.»

Fra noe av det hun reagerte på:

«Lukt av urin ved inngang til avdeling oppe. Lange korridorer, et enormt og ukoselig spiserom.

40 pasienter i hver avdeling, gamle og syke, alle serveres middag samtidig. Høyt støynivå. Lite oppmerksomhet fra de ansatte. De virrer rundt, men ingen setter seg ned og hjelper på bordene!

De ansatte har ikke skilt som er klart merket med navn og tittel. Mange ansatte, men flere ved bordet jeg satt fikk liten eller ingen oppmerksomhet. En eldre dement mann uten språk satt alene uten oppmerksomhet i den tiden jeg var der, 1,5 timer. Han sugde på en tom kopp.

Klaging ved bordet jeg satt om at det ikke er noen informasjon om hvor pasienter skal etter dette for de fleste midlertidige oppholdet. De jeg snakket med virket ikke demente, men hadde gitt opp å få noe informasjon.

Etter middag trilles alle ut til en enkelt TV som står i et ukoselig fellesområde. Flere ga uttrykk for at de ønsket TV på rommet, men flere hadde ikke fått dette installert.  En beboer hadde hatt tv-en stående på gulvet i tre uker. En annen hadde fått TV opp på veggen, men den virket ikke.

Alarmen går stadig i gangen, det blinker og piper, en gammel pasient ligger med sonde i nesen og ser redd ut. Jeg informerer en av de ansatte, og spør hva det er. Hun sier, det er vel noen som vil oss noe, og fortsetter uforstyrret med det hun holdt på med. Pasienter velter glass, mister bestikk på gulvet. Ingenting skjer.

Det står oppslag om smittsom oppkastsyke overalt, og jeg forsøker å vaske meg i en spring på kjøkkenet, ikke vann. Bruker desinfeksjonsmidler i stedet. En pasient klager over at kniven er skitten, noe den var. Får ikke ny. Jeg gir henne min, da min slektning ikke er sulten likevel. Jeg gir en ansatt beskjed om at min slektning må mates, hun stiller seg stående opp ved siden av skjærer opp maten, men min slektning har mistet appetitten. Hun har gått ned flere kilo, spiser og drikker lite, ingen følger med på hva pasientene får i seg.»

Les hele brevet nedenfor. Jeg er trygg på at byråd Inga Marte tar slike henvendelser svært alvorlig, og - om nødvendig - setter inn tiltak. Unicare er velkommen med sin kommentar.

Kommentarer   

+1 #21 Romy Rohmann 15-03-2017 18:17
Søker man opp Unicare finner man en omsorgsgigant som omsetter for millioner og tjener hovedsakelig på velferdtjeneste r. Fortjenesten deres betales av skattebetalerne s penger og overskuddet kan de ta ut fordi de gir dårligere tjenester for beboerne og dårligere lønns- og arbeidsvilkår for ansatte. Det er dette som skjer ved konkurranseutse tting og privatisering. Og som den Brunblå regjeringa legger tilrette for at øker ved kommunesammensl åinger, da får vi større enheter (robuste som Sanner kaller de) som blir ennå mer interesante å overta av private aktører.
+2 #22 Wenche Strand Ferrer 15-03-2017 22:00
Etter å ha lest dette forstår jeg hvorfor minstepensjonen er så elendig, de håper selvfølgelig på at vi skal sulte ihjel før vi må på pleiehjem, så slipper de klager fra pårørende, Jippi for eldreomsorgen , skulle ikke de gamle få det bedre med de som styrer landet nå? Var ikke det Frp store sak, det også et helt hvitt Norge, det siste kan de bare glemme, og det første vil de glemme. Ikke gjør det rødgrønne byrådet noe for de gamle heller, lurer på hva som lønner seg mest av forbrytelser for fengsel høres ut til å være en bedre løsning enn all annen eldreomsorg
+2 #23 Bernt Halvard Sleire 16-03-2017 05:37
Dette er grufullt. Verken jeg, du eller våre foreldre skal ha en slik situasjon på et "syke"-hjem. Sammenlignet med f.eks. Tasta sykehjem hvor mine foreldre er, er det som beskrives her en standard som ligger under lavmål. Finnes der ikke ansatte leger på dette sykehjemmet? Still dem til ansvar! De plikter å si fra til Fylkeslegen.
0 #24 Gry Heidi Brun 16-03-2017 22:29
Vi har klaget på dette sykehjemmet tidligere, og trist at det ikke har bedret seg. Hjelper det ikke å klage? Legen på sykehjemmet mente alt var fulgt etter forskriftene. Vi syntes det meste var horribelt, og har ikke noe å si som var positivt med dette stedet. Pårørende døde etter noen få måneder, så han slapp lidelsen!
0 #25 Per Edvard 17-03-2017 12:27
Her er det mange feil..for å begynne med det minst viktige så fins det minst 15 parkeringsplass er(i kjeller også)Resepsjone n er betjent på dag tid,men stengt på kveldstid som på alle andre sykehjem.Aldri opplevd lukt av urin,så mest sannsynlig tilfeldig.De andre beskrivelsene er også bare synsing.Man må ta dette innover seg at denne bygningen er midlertidig før de igjen flytter tilbake til Hovseter,og der får alle bad og toalett på rommet.Når de har flyttet kommer det et annet sykehjem inn som trenger å få pusset opp sitt eksisterende sykehjem. Er der minst en gang i uken og er veldig fornøyd,legger ved en link:https://ww w.oslo.kommune. no/getfile.php/ 13178772/Innhol d/Helse%20og%20 omsorg/Eldreoms org/Sykehjem%20 og%20dagsenter/ Alle%20sykehjem /Hovseterhjemme t/Beboer-%20og% 20p%C3%A5r%C3%B 8rendeunders%C3 %B8kelse_Hovset erhjemmet.pdf

Legg til kommentar