Eldreomsorg

Hovseterhjemmet: Pårørende ber kommunen gripe inn

Hovseterhjemmet: Pårørende ber kommunen gripe inn

Forleden dukket en alvorlig melding opp i Rådhusets postjournal fra pårørende til en sykehjemsbeboer:

«Jeg har en slektning midlertidig på Hovseterhjemmet, avdeling Økern {120+20 pasienter). Et privat sykehjem i regi av UNICARE-kjeden. Jeg er dypt sjokkert over det jeg så der, og håper kommunen raskt kan foreta en uanmeldt inspeksjon.»

Fra noe av det hun reagerte på:

«Lukt av urin ved inngang til avdeling oppe. Lange korridorer, et enormt og ukoselig spiserom.

40 pasienter i hver avdeling, gamle og syke, alle serveres middag samtidig. Høyt støynivå. Lite oppmerksomhet fra de ansatte. De virrer rundt, men ingen setter seg ned og hjelper på bordene!

De ansatte har ikke skilt som er klart merket med navn og tittel. Mange ansatte, men flere ved bordet jeg satt fikk liten eller ingen oppmerksomhet. En eldre dement mann uten språk satt alene uten oppmerksomhet i den tiden jeg var der, 1,5 timer. Han sugde på en tom kopp.

Klaging ved bordet jeg satt om at det ikke er noen informasjon om hvor pasienter skal etter dette for de fleste midlertidige oppholdet. De jeg snakket med virket ikke demente, men hadde gitt opp å få noe informasjon.

Etter middag trilles alle ut til en enkelt TV som står i et ukoselig fellesområde. Flere ga uttrykk for at de ønsket TV på rommet, men flere hadde ikke fått dette installert.  En beboer hadde hatt tv-en stående på gulvet i tre uker. En annen hadde fått TV opp på veggen, men den virket ikke.

Alarmen går stadig i gangen, det blinker og piper, en gammel pasient ligger med sonde i nesen og ser redd ut. Jeg informerer en av de ansatte, og spør hva det er. Hun sier, det er vel noen som vil oss noe, og fortsetter uforstyrret med det hun holdt på med. Pasienter velter glass, mister bestikk på gulvet. Ingenting skjer.

Det står oppslag om smittsom oppkastsyke overalt, og jeg forsøker å vaske meg i en spring på kjøkkenet, ikke vann. Bruker desinfeksjonsmidler i stedet. En pasient klager over at kniven er skitten, noe den var. Får ikke ny. Jeg gir henne min, da min slektning ikke er sulten likevel. Jeg gir en ansatt beskjed om at min slektning må mates, hun stiller seg stående opp ved siden av skjærer opp maten, men min slektning har mistet appetitten. Hun har gått ned flere kilo, spiser og drikker lite, ingen følger med på hva pasientene får i seg.»

Les hele brevet nedenfor. Jeg er trygg på at byråd Inga Marte tar slike henvendelser svært alvorlig, og - om nødvendig - setter inn tiltak. Unicare er velkommen med sin kommentar.

Kommentarer   

+1 #1 Rena Malik 15-03-2017 06:59
Dypt tragisk lesing. Blir veldig opprørt over å lese hva våre eldre må gå igjennom etter å ha bidratt så mye i samfunnet vårt.
+2 #2 Brit Huse Fredriksen 15-03-2017 07:02
Skal våre kjære få en slik siste tid i dette livet. Jeg gråter. Rydd opp skift ut noen ansatte og få sykehjemmet over til kommunen. Det er lov å ha med både hjerte og hodet i en jobb.
+3 #3 Tarjei Gilbrandt 15-03-2017 07:05
Om kommunen drifter tjenesten selv eller velger å kjøpe billigst mulig fra en privat aktør har dessverre ca. samme effekt.

I begge tilfeller er det kommunen som er kjøperen, og de bryr seg mest om prisen og ikke om kvaliteten.

Det som hadde løst problemet var om hver enkelt selv kjøpte tjenesten. Brukerne/pårøre nde bryr seg også om kvaliteten på tjenesten, og aktørene måtte da begynne å konkurrere på kvalitet og ikke bare pris.

Som liberalist mener jeg at dette på sikt dekkes av den enkelte. Men som en overgang kan kommunen betale samme stykkpris direkte til hver bruker slik at de selv kan velge tjeneste og evt. legge til litt ekstra om man ønsker det.
+5 #4 Sessa Sparre 15-03-2017 07:08
Jeg leser stadig om lignende ting omtalt i avisen. Hvert år om annet er det enten personale eller pårørende som varsler og sier noe må gjøres. De setter maten på bordene, men de gamle kan ikke nå den. Demente sitter uten å bli matet. Politikere går på besøk og sier det er bra nok og varslerne får problemer - man kan spørre seg hva slags samfunn vi har blitt. Jeg har i hvertfall gitt mine barn klar beskjed om at når den dagen kommer at jeg ikke lenger kan ivareta meg selv, så skal de bare la meg være og la naturen gå sin gang. Jeg skal IKKE, aldri i livet, inn på gamlehjem. Det står for meg som den verste måten å avslutte livet på. Med tanke på at de gamle trekkes nesten hele pensjonen sin for å bli ivaretatt disse stedene, så er det en skam at de ikke får bedre omsorg.
+2 #5 Erik Thomas 15-03-2017 07:11
Men i alle dager ? Dette er en så grov forsømmelse fra alle kontrollinstans er der muligvis ikke er likevel ? Så er det altså under Inga Marte Thorkildsen sitt ansvar at hun SKAL VITE om slike forhold..uanset t om hva hun selv muligens nå kanskje vil finne på å gripe til av plausible unnkyldninger ? Det være seg - 'rapporteringsr utiner'..? Whatever..så aner jeg instinktivtivt at slike bortforklaringe r nok vil komme.
#6 Jeanett Kristin Astrup 15-03-2017 07:15
Huff..Dette er fryktelig. Vi kan ikke ha det sånn. En unnskylding skaper ingen forandring. Her må det handling til. Og dette er sikkert bare en av mange steder også. På høy tid å måke bort dritten som styrer landet, mener nå jeg.
+4 #7 Unni Tryti 15-03-2017 07:20
Hjerteskjærende - dette er hverdagen til mange sykehjemsbeboer e.Det som er tragisk er at det kommer ikke til å skje noe!
+1 #8 Turid Holt 15-03-2017 08:19
Håper jeg går ut av tiden med skoene på i mitt eget hjem!

Dette som til gjentagelse blir skrevet om de dementes behandling på forskjellige institusjoner er så trist og nedverdigende ..... At det går an!
Hvor har de hjernecellene sine de som har ansvar for dette! Skulle de ha vært plassert i en institusjon? Hjernen fungerer tydeligvis elendig!
+4 #9 Ketil Næss 15-03-2017 08:24
Mange av våre eldre lider på grunn av underbudsjetter ing og feilprioriterin g. Ansvaret ligger hos de politiske myndighetene og ikke hos veferdsprofitør en de gamle blir solgt til fordi de har det billigste anbudet. Både den den dårlige behandlingen mange blir utsatt for og ikke minst kriteriene for tildeling av pleiehjemsplass må gjennomgås og revideres grundig.
+2 #10 Elisabeth Gundelach 15-03-2017 08:25
Dette har pågått i åresvis. Urinlukten, passiviteten og hjelpeløsheten til de gamle, som stort sett blir oversett av personalet.
Nå er det valgår, og politikerne kommer til å besøke sykehjemmene. De ansatte skjerper seg, og spiller sin rolle til ære for pressen. Kanskje de til og med vasker bort den verste lukten.
Politikerne kommer Og holder en eller annen beboer i hånden, mens de smiler stort og falskt mot kamera. Rene Oscar forestillingen.
Og de nominerte er...?
+8 #11 Bibbi cortsen 15-03-2017 08:27
Det spiller dessverre ingen rolle hvem partier som styrer landet. De tar frem gamle og syke og andre svake grupper i samfunnet ved hver valg. Når valget er over skjer ingen verdens ting. Måten gamle blir behandlet på kunne "skremme en viss man på flatmark".
+3 #12 Ellen Ouadah 15-03-2017 08:44
Dette er en skam
-2 #13 Sigrun Sørensen 15-03-2017 09:49
Dette er trist lesning men det blir veldig feil å tro at dette er slik det er på alle sykehjem i Norge. De aller fleste har det bra og mye flott personale gjør en formidabel jobb. Er selv frivillig hjelper på er sykehjem og er ikke redd for å komme hit når jeg ikke lenger kan ta vare på meg selv. Og med mere penger på bordet blir omsorgen enda bedre.
-1 #14 Elin Viveque Hermandez 15-03-2017 10:08
Omtrent sånn det føles når jeg besøker min mormor på sykehjemmet hun er på.
+1 #15 Aase Nesset 15-03-2017 10:44
Når noen vil tjene seg rike på slik oppførsel så har de forsyne meg ansvar og skyld. Og alle som godtar dette likeså.
+2 #16 May Møller 15-03-2017 12:42
Hvorfor er det ikke hyppig tilsyn i institusjoner for eldre??
Det burde bli flere som gjennomfører slike tilsyn. Helt ufattelig at slike forhold i det hele tatt kan eksistere.
ST. Halvardshjemmet , som har vært vurdert som et av de beste i Oslo legges ned. Og så er det slike forferdelige erstatninger som kommer i stedet.
Hva pokker er det politikerne i Oslo tror? Vi kan ikke forvente oss at det blir bedre i freamtiden når vi hører om slike forhold.
Dette må tas fatt i straks.
ST

Edleggingen av ST. Halvardshjemmet må stoppes. De eldre fortjener å slippe å flytte fra sine omsorgsplasser hvor de har bodd i mange år og føler trygghet og tilhørighet.
+3 #17 Justyna 15-03-2017 13:17
Det heter sparing...
Ingen i all verden bryr seg om at dette går utover eldre mennesker. Pårørende må gripe inn, eldre klarer ikke å gjøre noe selv. Kom oftere på besøk vær interessert i hvordan din mor eller din far har det, vær der litt lengere, se hvordan er atmosfæren, matsituasjoner.
Sier ut fra min egen erfaring som tidligere sykepleiestuden t.
#18 Leila 15-03-2017 13:27
Alt dette er sant. Jeg jobbet der.
Uhøflighet, mangel på kompetanse, mangel på god vilje, mangel på empati(gjelder ansatte og ledelse)
har ført meg til randen av fortvilelse.
Jeg prøvde å forklare dem hvor viktige er gamle mennesker, at de må vise til eldre mer respekt, engasjement og kultur...det var som om jeg snakket til veggen.
Jeg fikk en "belønning", fikk en "pris" for kampen for pasientrettighe ter...jeg ble sparket fra jobben.
#19 Emilie 15-03-2017 14:25
Jeg tror kommunen vet at dette skjer, men velger å overse det! Hvis de ikke vet det så burde de ta en uke med uanmeldte besøk på alle steder de har ansvar for !!!!!!!
+1 #20 Bodil Bjørberg 15-03-2017 18:04
Selvølgelig er det ikke sånn på alle sykehjem. Men private sykehjem er drevet av profitt og har ofte for liten bemanning med liten faglig tyngde. Og det har også noe med ledelsen å gjøre! En god leder som vet hva dette dreier seg om og som har forståelse for eldre og dementes behov, er utrolig viktig, for de kan ansette og oppmuntre til et godt miljø for alle.
+1 #21 Romy Rohmann 15-03-2017 18:17
Søker man opp Unicare finner man en omsorgsgigant som omsetter for millioner og tjener hovedsakelig på velferdtjeneste r. Fortjenesten deres betales av skattebetalerne s penger og overskuddet kan de ta ut fordi de gir dårligere tjenester for beboerne og dårligere lønns- og arbeidsvilkår for ansatte. Det er dette som skjer ved konkurranseutse tting og privatisering. Og som den Brunblå regjeringa legger tilrette for at øker ved kommunesammensl åinger, da får vi større enheter (robuste som Sanner kaller de) som blir ennå mer interesante å overta av private aktører.
+2 #22 Wenche Strand Ferrer 15-03-2017 22:00
Etter å ha lest dette forstår jeg hvorfor minstepensjonen er så elendig, de håper selvfølgelig på at vi skal sulte ihjel før vi må på pleiehjem, så slipper de klager fra pårørende, Jippi for eldreomsorgen , skulle ikke de gamle få det bedre med de som styrer landet nå? Var ikke det Frp store sak, det også et helt hvitt Norge, det siste kan de bare glemme, og det første vil de glemme. Ikke gjør det rødgrønne byrådet noe for de gamle heller, lurer på hva som lønner seg mest av forbrytelser for fengsel høres ut til å være en bedre løsning enn all annen eldreomsorg
+2 #23 Bernt Halvard Sleire 16-03-2017 05:37
Dette er grufullt. Verken jeg, du eller våre foreldre skal ha en slik situasjon på et "syke"-hjem. Sammenlignet med f.eks. Tasta sykehjem hvor mine foreldre er, er det som beskrives her en standard som ligger under lavmål. Finnes der ikke ansatte leger på dette sykehjemmet? Still dem til ansvar! De plikter å si fra til Fylkeslegen.
#24 Gry Heidi Brun 16-03-2017 22:29
Vi har klaget på dette sykehjemmet tidligere, og trist at det ikke har bedret seg. Hjelper det ikke å klage? Legen på sykehjemmet mente alt var fulgt etter forskriftene. Vi syntes det meste var horribelt, og har ikke noe å si som var positivt med dette stedet. Pårørende døde etter noen få måneder, så han slapp lidelsen!
#25 Per Edvard 17-03-2017 12:27
Her er det mange feil..for å begynne med det minst viktige så fins det minst 15 parkeringsplass er(i kjeller også)Resepsjone n er betjent på dag tid,men stengt på kveldstid som på alle andre sykehjem.Aldri opplevd lukt av urin,så mest sannsynlig tilfeldig.De andre beskrivelsene er også bare synsing.Man må ta dette innover seg at denne bygningen er midlertidig før de igjen flytter tilbake til Hovseter,og der får alle bad og toalett på rommet.Når de har flyttet kommer det et annet sykehjem inn som trenger å få pusset opp sitt eksisterende sykehjem. Er der minst en gang i uken og er veldig fornøyd,legger ved en link:https://ww w.oslo.kommune. no/getfile.php/ 13178772/Innhol d/Helse%20og%20 omsorg/Eldreoms org/Sykehjem%20 og%20dagsenter/ Alle%20sykehjem /Hovseterhjemme t/Beboer-%20og% 20p%C3%A5r%C3%B 8rendeunders%C3 %B8kelse_Hovset erhjemmet.pdf

You have no rights to post comments