Eldreomsorg

Unicare-sykehjem kan ikke redusere på fagkompetansen

Unicare-sykehjem kan ikke redusere på fagkompetansen

Dagens sykehjemsbeboere er svært syke og har behov for tilstrekkelig fagkompetanse for å ivareta sine behov. Dette gjelder selvsagt kommunale så vel som private sykehjem. For private sykehjem er det derfor avtalt at de skal ha en pleiefaktor som for kommunale sykehjem. Det er dette som er grunnlag for den betaling de private sykehjem får fra kommunens side.

Sykehjemsetaten følger opp de private sykehjem i kontraktsoppfølging, og gjennom stikkprøver sjekkes det også at faktisk bemanning stemmer med det som er kontraktsfestet. Oppfyller de ikke kontrakten får de selvsagt redusert betaling.

Høyres bystyremedlem James Stove Lorentzen reagerer på dette og omtaler det som at Unicare og private sykehjem bøtelegges. Unicare ønsker, i følge Høyre-politikeren, å erstatte fagfolk med ikke-faglærte som er under helsefagarbeiderutdanning. Her er det selvsagt mye penger å spare.

Men en slik forringelse av kvaliteten er selvsagt helt uakseptabelt. Unicare sine sykehjem må levere omsorg i tråd med den kvalitet de forpliktet seg til når de vant anbudet.

Denne gangen handlet det om Unicare, men kan sikkert også gjelde andre. Kanskje også kommunale sykehjem?

Kommentarer   

-2 #1 Knut Erik Fjeld 07-04-2017 07:46
Hei til å med en "vaske kjærring" skal ha "faglig kompetanse i dag. er det ikke på tide å revurdere dette. vel å merke er det en del man har behov for utdannelse men et sted må vel grensen gå? det er greit nok når et selskap gir anbud og så gråter for at man kansje ga for lav pris tilbud for sine såkalte tjenester, men de har jo seg selv å takke når man ønsker denne markedspolitikk en. Denne utdannings politkken er også etfeilgrep. de setter jo betingelser for at en person skal skifte yrke tre ganger i sitt liv, hva skal vi betale for det, hvor mye og hvem skal betale? For mangt trenger man ikke "faglig" kompetanse. og for de som ikke ønsker eå sitte ved en skolebenk
0 #2 Torild Bjørlykke 07-04-2017 16:34
Enig med deg! Helsefagarbeide re under utdanning skal komme i tillegg til fast bemanning. Høyres bystyremedlem James Stove Lorentzen må nok både tenke seg om og forstå hvorfor kravet til fagkompetanse er nødvendig. Sykehjem er ikke noe hotellopphold for syke eldre.
0 #3 Astri Genberg 08-04-2017 07:44
De "vaskekjærringe ne" jeg kjenner, har høy faglig kompetanse, og takk for det! Det står verre til med kompetansen hos de som er ansvarlige for eldreomsorg og sykehjem.

Legg til kommentar