Eldreomsorg

Unicare/Hovseterhjemmet: Fylkesmannen vurderer tilsynssak

Hovseterhjemmet: Fylkesmannen vurderer tilsynssak

En pårørende slo alarm om forholdene ved velferdsprofitøren UNICAREs sykehjem Hovseterhjemmet/avd. Økern og ba om uanmeldt tilsyn. Pasienten ble tre uker etter overført  til sykehus,og døde etter få timer. Hun ble 59 år.  

Få uker etter at den pårørende slo alarm, ble pasienten overført døende til Diakonhjemmet sykehus med lungebetennelse og væskende sår og skorper over store deler av kroppen, hun falt i koma og døde i løpet av få timer. De pårørende mottok ikke informasjon fra sykehjemmet om pasientens alvorlige tilstand . Pårørende har bedt Fylkesmannen vurdere tilsynssak mot UNICARE/sykehjemmet, og har også informert Pasientombudet som vil følge opp saken. - Jeg gjør dette for å sette søkelys på forholdene ved dette sykehjemmet og UNICAREs drift av det, for å få klarhet i  hva som faktisk har skjedd og unngå at andre syke rammes av det samme. Jeg mener det er tegn på at kvaliteten i tjenestene ikke er gode nok, og at dette resulterer i omsorgssvikt overfor de sykeste blant oss, sier den pårørende.  

I brevet til Oslo Kommune beskrev den pårørende sjokkert i et besøk  ved sykehjemmet tre uker før dødsfallet, på følgende måte; 40 mennesker i samme spisesal, alarmer som hvinte og gikk, rom uten bad og toalett, manglende oppfølging av pasientene, veldig mange pasienter og få  ansatte, ansatte uten navneskilt, en tv på deling i en svært ukoselig "stue" utenfor  heisene, var blant merknadene.  

Pasienten var midlertidig overført til Hovseterhjemmet/Økern fra et kommunalt sykehjem og for å vente på plass på Hovseterhjemmet/Hovseter som er under bygging, men slik skulle det altså ikke gå. Da hun ble overført til Hovseterhjemmet/Økern ble  hennes fysiske helsetilstand vurdert som tilstrekkelig stabil til at en flytting var tilrådelig. Pasienten mistrivdes sterkt på Økern fra første dag, og sluttet stort sett å spise og allmenntilstanden forverret seg hurtig og endte altså med døden seks uker etter overføringen.

Kommentarer   

+1 #11 Solveig Helgesen 15-04-2017 04:30
59 år ikke gammelt i dag. Slike sykehjem bør ikke tillates. Tilsyn med sykehjem er alt for dårlig i dag. Selv når pårørende gjør mye for å følge opp så er det vanskelig. Var heldig med min mor som var over 100 år da hun døde og var bare noen måneder på sykehjem. Lenge greide hun seg i omsorgsbolig med hjelp. Men det betydde at jeg måtte stå på. Så andre der som ble magre og tapte seg fort. Ikke alle har familie som kan eller vil stille opp. I ettertid har jeg spurt meg; hvem i all verden kunne jeg kontakte ved behov. Pårørende vet ikke hvor de kan finne støtte. Heldigvis klarte jeg med egen innsats å få en verdig avslutning på hennes liv, men mang en gang var det vanskelig. Burde ikke være sånn!!!
+1 #12 Ingolf Knutsen 16-04-2017 20:23
Er jo gammelt. Menneskeliv / helse står lavt i kors i konkuransen med profitt. Slik har det vært og skil kommer det til å fortsette.
-1 #13 Gunnhild Aakervik 30-04-2017 22:48
Trist og tragisk. Er klar over at mange rom ikke har dusj eller WC, men det var mange flotte pleiere der for 8 å tilbake, den gang var Økern sykehjem kommunalt. Svigermor trivdes, til tross for manglende dusjing, hadde et rom som vendte mot plenen utenfor med flott soltilgang, og der satt vi mange en gang og hun følte seg bra ivaretatt. Senere kom hun i omsorgsbolig ved sykehjemmet. Bare for å nyansere litt, selv om det er viktig med WC og dusj på alle rom. I omsorgsboligen hadde hun både kjøkken og stue og soverom, men ikke samme muligheter til å gå ut, men med godt tilsyn av personale og små enheter. Med privatiseringen er det mulig at bemanningen har blitt dårligere, og klart det var mangelfullt med to dusjer, femten som skulle dele en dusj. Men ellers, trivselen var nesten viktigere for svigermor, og er takknemlig for den hjelp hun fikk på hjemmet. Et godt erindrings- prosjekt hadde de også satt i gang, og de hadde forholdsvis gode kulturtilbud. Klart lokalene ikke var noe å skryt av. Med privatiseringen og anbudspolitikke n og private eierinteresser blir det nok ikke bedre, og i alle fall ikke for de ansatte, deres rettigheter og pensjonen de nå får redusert kraftig.

Med vennlig hilsen Gunnhild Aakervik, pedagogisk ansvarlig, stiftelsen mangfold i Arbeidslivet.

Legg til kommentar