Eldreomsorg

Oslo: Sykehjemsplass innen 14 dager etter vedtak

Oslo: Sykehjemsplass innen 14 dager etter vedtak

Stortinget vedtok for et år siden lovendringer om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister. Lovendringene tydeliggjør retten til slikt opphold og skal bidra til bedre forutsigbarhet og åpenhet rundt tildelingsprosessen ved å pålegge kommunene å gi forskrifter med kommunale kriterier for tildeling og å føre ventelister. Pasientens og brukerens rett til vedtak dersom de oppfyller kommunens kriterier og settes på venteliste skal bedre rettsstillingen for den enkelte.

Regjeringen har ennå ikke innført nasjonale kriterier og kommunene har inntil disse foreligger plikt til å fastsette slik forskrift.

Byrådet har nå sendt fram forslag til slik forskrift for vedtak i Oslo bystyre.

Etter Oslo kommunes allerede vedtatte måltall tildeles sykehjemsplass i dag innen 14 dager etter at vedtak er fattet. Pasienter og brukere som ikke får tilbud om plass innen 14 dager skal settes på venteliste.

Den midlertidige forskriften i Oslo vil medføre at dagens føringer, nedfelt i Inntakskriterier og innhold i Oslo kommunes sykehjemstilbud, vil bli revidert i 2017 og gjøres om til en veileder til den kommunale forskriften.

Hva synes du om forslaget? Treffer den i forhold til den virkelighet du kjenner? Fanger den opp det som er ønskelig? Selv tror jeg at Stortinget burde hatt mer fokus på den perioden som går fram til man får vedtak om plass.

 

Kommentarer   

+2 #1 Henning Økland 29-05-2017 05:26
Problemet er at det settes kjepper i hjulene for å få rettmessig vedtak om plass til sykehjemsplass.

At man må vente 14 dgr. til etter at man har forsøkt å få til et positivt vedtak kanskje i et år er en hån mot de gamle som kanskje kun lever noen uker til!
+1 #2 Anne Elisabeth Skrede 29-05-2017 07:07
Når man fikk vedtak om sykehjemsplass ble man strøket av ventelistene, men det er muligens endret på det nå. Da opererte man med kortere ventelister enn det som var virkeligheten. Man fikk vedtak om en plass som ikke fantes.
0 #3 Mai-Britt Prøhl Nesterud 29-05-2017 17:27
Det høres bra ut.
Men så er spørsmålet om å få en sykehjemsplass.
Det er heller ikke helt enkelt.

Legg til kommentar