Eldreomsorg

Oslos eldreomsorg: Tilsynet svikter

Oslos eldreomsorg: Tilsynet svikter

Det er viktig at kommunale og private sykehjem og eldreinstitusjoner får regelmessig besøk fra kommunens tilsynsorganer.

Alle Oslos bydeler har her tilsynsansvar. Som det heter i regelement for bydelene: «Det skal føres tilsyn med bydelens sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie, dagsenter på sykehjem, dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede og avlastningsboliger. Hjemmel til å føre tilsyn med de private institusjoner følger av avtaler inngått med de private institusjonene.»

Tilsynsutvalgene skal gjennomføre tilsynsbesøk, hvorav minst to av de årlige tilsynsbesøk skal være uanmeldte.

Jeg har hatt mistanke om at dette ikke fungerer, og har bedt byrådet kartlegge fakta. Dette bekrefter min mistanke:

I notater til bystyret bekrefter byrådet at mange av bydelene ikke gjennomfører uanmeldte tilsynsbesøk slik instruksen fastsetter.  Jeg er glad for at byråden nå vil se på hvordan sykehjemssektoren skal få et fungerende tilsyn. I notat til bystyret skriver byråd Inga Marte Thorkildsen: «Oversikten viser at det er stor variasjon mellom bydelene når det gjelder hvordan tilsyn gjennomføres. Jeg vil gå nærmere inn i dette og komme tilbake til Helse- og sosialkomiteen med en vurdering av hvordan ordningen fungerer.»

Det er bra.

Kommentarer   

+1 #1 Karen Prydz 10-07-2017 10:41
Det er svært viktig med jevnlig uanmeldt tilsyn! Beboerne på sykehjemmene er sårbare og prisgitt kulturen på det enkelte sykehjem. Jeg har personlig hatt tre familiemedlemme r på tre ulike sykehjem og sett hvor store forskjeller det kan være i de ansattes holdninger til beboerne. Alt fra omtanke og respekt til respektløshet og fravær av omsorg. Mange unge sykepleiestuden ter har sommerjobb på sykehjemmene. Hva med å lage et system hvor disse kan evaluere arbeidsplassen sin og la tilbakemeldinge n gå anonymt til Oslo kommune (ikke til bydelen)? Studentene kommer utenfra og ser sykehjemmet med et åpent blikk. Deres evalueringer kan være et nyttig supplement til det faste tilsynet. Studentene kommer inn i arbeidsmiljøet, noe et tilsyn ikke kan oppnå, og kan i større grad peke på hva som ikke fungerer.
Hørte nylig en skrekkhistorie fra en på sommerjobb som opplever at de ansatte ikke er vennlige mot de gamle, men hissige. De gamle blir redde og gråter, de klarer ikke kle på seg raskt og blir møtt med sinne. Målet for de ansatte er lengre pauser for seg selv. Dette er sikkert unntaket og ikke regelen, men det finnes og det burde ikke være mulig.
+2 #2 Dag Styrvold 10-07-2017 10:48
Det er neppe lurt å legge tilsynsansvaret til bydelene. Tilsyn krever profesjonalitet og system og det tilsier et fast apparat som igjen krever volum.
+2 #3 Silje Winther 10-07-2017 12:00
I samme slengen burde man kanskje se på hva som skjer med oppfølgingen av de tilsynene som bydelene faktisk gjør? Jeg husker at sykehjemsetaten opplevdes som en vegg av motstand. Bydelene blir satt i posisjon hvor de skal betale for et tilbud som de ikke har noen innflytelse over innholdet av.
0 #4 Ruth Helene Dahl 12-07-2017 16:46
Tilsyn med hjemmetjenester er minst like viktig. Har akkurat sett et grotesk eksempel i en annen kommune. De som er satt til å gjennomføre den nye reformen i praksis, er ikke godt nok skolert. Her må det opplæring til.

Legg til kommentar