Eldreomsorg

Sykehjem: Ikke tilstrekkelig med plasser for døve

Sykehjem: Ikke tilstrekkelig med plasser for døve

Sissel Gjøen er fortvilet over sykehjemstilbudet for hennes døve mor:

Hun skriver:

"På kommunens nettsider heter det:"Du kan søke om å få bo på det sykehjemmet du ønsker hvor som helst i Oslo, når du har fått vedtak om langtidsplass. Fritt sykehjemsvalg. Er det ikke ledig kan du få midlertidig plass et annet sted."

St. Hanshaugen omsorgssenter er eneste sykehjem i Oslo som har et tegnspråkmiljø og kompetanse som ivaretar eldre døve. Ikke mye å velge mellom! Sykehjemmet har, oppgitt på sin nettside, 9 - ni plasser for døve. Men det bor 4-5 døve der i dag og allikevel er det fullt!!?! Betyr det at det fylles opp med pasienter som ikke er døve?

Fordi det en periode har vært få døve søkere er plassene fylt opp av pasienter som ikke er døve. Her mener jeg man burde lagt inn en klausul om at dersom det kommer døve søkere må pasienter flytte til annen avdeling eller sykehjem.

I dag måtte jeg følge min mor (som er døv) til et sykehjem som hverken har tegnspråkmiljø eller kompetanse. Plassere henne på et bittelite nedslitt rom, alene! I velstands-Norge! Nedverdigende og uakseptabelt. Vi kommer ikke til å gi oss før hun får plass der hun forstår og blir forstått! Dette handler om verdighet! Denne generasjonen døve har hatt sterk tilknytning til døveskolen og døveforeningen. Tegnspråk og døvekultur er en viktig del av deres identitet. Og så i siste fase, etter å ha vært i full jobb og betalt sin skatt med glede, bli behandlet så respektløst!

Gjeldende forskrift skal sikre at pasientene får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel. Hvordan skal kommunen sikre dette uten tilgang på kommunikasjon med pasienten??

Døve blir dobbelt isolert uten kommunikasjon! Isolasjon er regulert  både i fengselsvesenet og psykiatrien, men innenfor helse og omsorg blir døve rettsløse. Min mor fortjener ikke å bli behandlet på denne måten. Det er ikke velferdsstaten Norge verdig."

Dette skriver altså Sissel Gjøen.

Jeg forstår veldig godt hennes fortvilelse. Byrådsavdelingens politiske ledelse er på saken.

Kommentarer   

0 #1 Unni Fonneland 13-07-2017 08:33
Det er en vanskelig problemstllng. Mange hører dårlig, eller svært dårlig, og å kommunisere med dem er ikke enkelt. I tillegg har vi språkproblemer som følge av at mange ansattel ikke har norsk som morsmål og har et svært vekslende nivå mht norskkunnskap. På min arbeidsplass (kommunalt sykehjem) er det såvidt jeg vet ingen som mestrer tegnspråk. Det gjør heller ikke våre pasienter som er tilnærmet døve. Høres ut som et problem som ikke så lett lar seg løse. Kanskje må det opprettes spesialavdeling er for pasienter som er døve og som mestrer tegnspråk? Ser for meg at dette ikke er noen enkel prosess.
+2 #2 Berit M. Grande 13-07-2017 16:29
Dette må det finnes en løsning på!!!
Håpløst for pårørende (og smertefullt for den pleietrengende) å erfare at de plasser som er avsatt på steder hvor døve kan få adekvat omsorg, ikke er tilgjengelige når behovet oppstår!
-1 #3 Ketil Vestrum Einarsen 14-07-2017 05:29
Dette er krise, ja. Og la oss også se på dette fra et medisinsk og helsefaglig ståtsted. Hvordan skal en lege kunne jobbe med pasienter som ikke kan kommunisere med dem? Hadde man hatt tegnspråklig personal kombinert med bruk av tolker så kunne man løst dette enkelt.

På toppen av det hele, i følge arbeidslivsutva lget til Norges Døveforbund så er det 50 % arbeidsledighet blant døve. Nå må det sies at dette også kan skyldes mange år med elendig utdanning av døve, det er rett og slett få døve voksne med høy utdannelse (sammenliknet med hørende). Men her kan man sette inn tiltak og slå flere fluer i en smekk og få inn tegnspråklige som ansatte på sykehjem.

Dette er ikke en kamp som er over, rettighetene er nå bedre, men døveskolene er nedlagt og vi har sterke krefter som fremdeles er mot tegnspråk.

Legg til kommentar