Eldreomsorg

Stovner og Nordstrand: Tidskonto i hjemmetjenesten

Stovner og Nordstrand: Tidskonto i hjemmetjenesten

Stortingsflertallet sa nei, og jeg/SV har tidligere foreslått det i bystyret. Men nå er vi i posisjon til at Oslo kommune bare gjør det:

Vi etablerer et forsøk i to bydeler hvor utvalgte brukere av hjemmetjenesten mottar en halvtime ekstra i uken som de selv bestemmer bruken av. Dette skjer etter inspirasjon fra København.

I utkast til Plan for trygg og mangfoldig eldreomsorg heter det at byrådet vil utrede og prøve ut en ordning med aktivitetstid (tidskonto), hvor utvalgte innbyggere får bistand til egenvalgte aktiviteter som kan øke livskvalitet, forebygge ensomhet og bedre funksjonsnivå. Ordningen foreslås rettet mot innbyggere som har begrensede muligheter for å delta på aktiviteter og ha sosialt samvær med støtte fra pårørende eller frivillige.

Detaljene er ikke utformet ennå, men tanken er at halvtimen kan spares opp til maksimalt tre timer, og kan fritt brukes på nær sagt hva som helst. Man kan f.eks. besøke kirkegården og stelle med graven til sine kjære, en kinoforestilling, gå i butikken eller besøke banken. Eller kanskje bare vil ha litt tid til sosialt prat og en kopp kaffe med hjelperen.

Bydelene Nordstrand og Stovner er valgt ut til å gjennomføre prøveprosjekter med tidskonto, og det er forventet at det blir gjennomført en pilot i begge bydeler i løpet av 2017. Dette er spennende prosjekt på veien bort fra stoppeklokke-omsorgen til en omsorg basert på tillit og fleksibilitet.

Kommentarer   

0 #1 Sigrid Marie E. Refsum 19-07-2017 06:15
Dette lover bra. Håper de lykkes!
0 #2 Ragnar Hertzberg Næss 19-07-2017 06:31
Dette høres veldig bra ut. Jeg hjelper i dag til med å få hjemmetjenesten til å fungere rasjonelt i forhold til en 94 år gammel tante, der det kommer en vennlig hjemmehjelper hver dag for å lage middag men får som svar fra henne at det ikke er gjordt noe innkjøp og ikke noe å lage middag med. Dette har nå gjentatt seg noen ganger. byråkratier har øyensynlig knyttet vedtaksplikt til ulike ytelser og det er ikke noe vedtak om at hjelpen skal kunne gjøre innkjøp. men med noen halvtimer i bakhånd vil jo tante kunne sende de snille hjelperne av sted for å gjøre innkjøp inntil man får gjordt et vedtak med alle de formalia som kreves....

Legg til kommentar