Eldreomsorg

Oslo: Høring på strategisk boligplan for eldre med hjelpebehov

Byrådet har sendt ut på høring forslag til rullering av plan for utbygging av heldøgns omsorgstilbud for eldre i Oslo de nærmeste 10 år.

Planutkastet konkluderer slik:

- Byrådet ønsker å dreie fokus fra en institusjonsbasert eldreomsorg til å kunne bo i egen bolig livet ut.

-  Byrådet vil øke antall ansatte i hjemmetjenesten med 500 årsverk. Effekter av denne satsingen vil fortløpende bli vurdert og må sees i sammenheng med etablering av plasser i langtidshjem.

- Byrådet opprettholder planen om 2000 Omsorg+ boliger innen 2026.

- Byrådet opprettholder planen om etablering av 100 lokale omsorgsboliger for eldre med kognitiv svikt.

- Dagens behov for plasser i langtidshjem og helsehus er uavklart. Det antas å være behov for å erstatte mellom 1400 og 1800 plasser som ikke tilfredsstiller dagens standard fram mot 2028. Byrådet vil følge utviklingen og vurdere behovet frem mot neste rullering.

- Omlag 240 av de plassene som erstattes skal bygges i landsbyform. Disse plassene er for personer med langt kommet demenssykdom.

Jeg er trygg på at byrådet ønsker innspill og reaksjoner også fra dem som ikke er formelle høringsinstanser. Synspunktene kan skrives i kommentarfeltet under, eller sendes Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Kommentarer   

#1 Torleif Evensen 08-08-2017 06:50
Jeg finner det interessant i planen.
+3 #2 Meenakshi 08-08-2017 07:57
Hva med alle de som ikke får plass i dag pga høye kriterier? Hjemme boende- flere ønsker kontakt med andre de lider av ensomhet, venter på å se et ansikt, slå en prat, spørre en del, men hvem har tid til det? Hva med boliger med døgn bemanning og flere møtesteder i et og samme areal..Behover ikke å være dement for å bo i en slik bo-kompleks
+2 #3 Evelyn Bøe 08-08-2017 08:21
Planen er interessant nok, den. Men den var da svært så langsiktig. Hva med de som trenger disse tiltakene NÅ!
+1 #4 Bjørn Iddeng 08-08-2017 14:11
Omsorg + bør utbygges raskere hvis mulig og bør kunne tilbys både enslige og par.
Spesifiserte kostnader for drift av de ulike tilbud for eldre bør fremlegges.Hvor stor andel av driftskostnader forventes brukerne selv å betale?
#5 Thomas Bøhmer, Seniorsaken 16-08-2017 09:17
1. Enheter for demente bør fortrinnsvis være små, med 6-12 klienter.
2. Har tidligere beregnet antall pleieplasser som 50 % av de over 90 år. Hva er erfaringen nå?
3. Mange hjemmeboende har ønske om å komme i sykehjem, mangler trygghet som ikke blir bedret med et stort antall hjelpere som kommer 3-5 ganger på døgnet og ikke kjenner sine klienter. Dette har ført til en vekst av privat pleie hvor de små sykepleiegruppe r gjør avtale om garantert fremmøte av en av dem. Selv om dette er relativt dyrt per time gir det en ganske annen følelse av trygghet. Vestre Aker prøver nå smågruppe omsorg.
Lovhjemmel for rett til sykehjemsplass er like fraværende nå som før.
Thomas Bøhmer Leder Resursgruppe for Helse-Omsorg i Seniorsaken

You have no rights to post comments