Eldreomsorg

Debattinnspill: Rapport om Oslos eldreomsorg

Debattinnspill: Rapport om Oslos eldreomsorg

En arbeidsgruppe bestående av Knut Elgsaas, Tore Nyseter og Hans Høegh Henrichsen - alle tre medlemmer har forankring i Oslos sentrale eldreråd - har på egne vegne publisert en omfattende rapport om Oslos eldreomsorg, med en rekke forslag til tiltak.

Her henter jeg som eksempel fram deres beskrivelse av demensvennlige hjemmetjenester:

"Byrådet vedtok i 2016 at alle bydeler skal opprett arbeidslag demens i løpet av 2017.

I bydel Østensjø pågår  prosjektet Demensvennlige hjemmetjenester. Første del av prosjektet Arbeidslag demens  er gjennomført og det er utarbeidet en rapport om resultatene. Det er registrert økt tilfredshet med tjenestene hos brukere og pårørende. Det er færre sykehusinnleggelser.  Ansatte opplever arbeidslagsmodellen som positiv sammenliknet med arbeid i større grupper. Det er gunstig med tverrfaglig samarbeid. I arbeidslag demens har det blitt behov for at ansatte som driver med praktisk bistand fått nye oppgaver ut over de tradisjonelle rengjøringsoppdragene.

Arbeidsgruppen ser etablering av arbeidslag demens som et meget positivt tiltak for styrke kvaliteten i hjemmetjenesten. I bydel Østensjø opprettes slike lag i alle hjemmesykepleiegrupper fra 1.9.2017. Det bør også skje i alle bydeler.

Med en økning av eldre hjemmeboende eldre med demens kan det i enkelte bydeler bli aktuelt med flere lag i hver gruppe.

Arbeidsgruppen vil understreke at dersom arbeidslag demens skal bli et fullt ut vellykket tiltak sammen med innføring av Tillitsmodellen er det helt nødvendig at bydelene får ressurser til rekruttering og  opplæring av ansatte i slike lag."

Rapporten, som er på hele 57 sider, kan leses på linken nedenfor. Her er det sikkert forskjellige oppfatninger. Kom med innspill!

Kommentarer   

0 #1 Kjell Johansen 25-11-2017 16:02
Som sykehjemspasien t på ett av byens fineste sådanne arkitektonisk,e stetisk,fine rom o s v, samt gode allsidige kulturtilbud er mye bra. Men her som på mitt første sykehjem er problemet bemanningen jf, våre pasienters behov. Klaravdeling, ikke demente, syke pleietrengende som vi er.
Jeg er imponert over hva de 3 voksne representantene her presenter oss for og som viser mye av den virkeligheten vi lever i til daglig. Det jeg har savnet fra det ny byrådet tiltrådte er og var oppfølgingen og avklaringene om det etterskuddet det gamle byrådet/ene etterlot seg. Avvikene som bare dels ble avslørt jf det jeg personlig kaller politiskøkonomi sk og ideologisk ødeleggende for eldreomsorgen som abbet på viktige områder.
Så får det være som det være vil.
NÅ ER DET VIKTIG AT DET NYE BYRÅDET VISER HVA DE STÅR FOR OG MENER OM SITUASJONEN OG UTVIKLINGEN FREMOVER.Hva vil de og hvordan vil de møte behovene som alle ser vil komme.
Nye utfordringer blir jo ikke bare flere eldre, men flere syke eldre med sykehjembehov og ikke minst flere noe yngre, men relativt syke for eksempel den voksende gruppa KOLS-syke med pleie og omsorgstilbud. Sykehjemmene har ikke nok plasser til denne gruppa og andre med omtrent tilsvarende behov, hvis det da ikke bygges ut flere klaravdelinger som det heter per i dag.
Igjen sier jeg som pasient bare takk til de 3 som viser evne og vilje til å gå utenfor de opptrukne linjene som eldrerådet har klatt seg binde av i sin søken etter politisk ryggdekning for å gjøre minst mulig synlig.
Selv har jeg forsøkt direkte ovenfor både byråd og ordfører og vil nok om nødvendig gå forbi den opptrukne linja jf "unntatt offenlighet" som byråden innstendig har forklart meg grunnen til, mens jeg ofte kaller det for "unndras ansvar",
SÅ FRA MIN SIDE SOM OFTE KAN VÆRE NOE IRRITERT OM TING TAR FOR LANG TID PÅ HEIMEN.
Kritikk og temperament er IKKE rettet mot de ansatte som fortjener mer enn honnør og lønna de får. Takk for den daglige jobben dere gjør for oss. La oss samarbeide om og for ei bedre fremtid innenfor pleie og omsorgsyrkene. Stille krav til oss selv om aktiv deltakelse, men mest av alt til poliikerne som ikke må få prate seg bort fra virkeligheten.

Legg til kommentar