Eldreomsorg

Brukervalg: Best når innbyggerne gjør de valg jeg ønsker

Brukervalg: Best når innbyggerne gjør de valg jeg ønsker

Overskriften føler jeg i stor grad treffer hvordan Høyre og Fremskrittspartiet tenker om eldreomsorg og valgfrihet i Oslos hjemmetjenester.

På Høyre-leder Erna Solbergs blogg heter det bl.a.: «Høyre vil ta vare på verdigheten gjennom størst mulig valgfrihet så lenge som mulig. Høyre vil i kommunene legge til rette for at eldre i størst mulig grad skal få bestemme over eget liv og bosituasjon, og hvem som utfører de tjenestene de trenger – for eksempel gjennom fritt brukervalg i hjemmetjenesten.»

Slik har vi hatt det i Oslo kommune i mange år, gjennom det flere av oss kaller kleslogo-valg på de hjelpere som kommer. Ikke et valg som gir de hjelpetrengende en mulighet til å påvirke innholdet i tjenesten.

Men hvis de «eldre i størst mulig grad skal få bestemme over eget liv og bosituasjon, og hvem som utfører de tjenestene de trenger» må Høyre og Fr.P. respektere de valg de eldre gjør. Men i bystyrets finanskomite i går, torsdag, fikk jeg meg en overraskelse: Høyre og Fr.P. mener for mange eldre velger den kommunale tjeneste, og ikke private leverandører.

Høyre foreslår nå at bystyret skal vedta: «Bystyret ber byrådet instruere bydelene om å legge til rette for at private tilbydere får bedre betingelser og muligheter til å markedsføre sine tjenester. Det skal være et mål at flere velger private løsninger.» Fremskrittspartiet foreslår tilsvarende: «Bystyret ber byrådet om å legge til rette for økt bruk av private tjenester innen hjemmetjenesten.»

Dette er respektløst og uverdig. Hvis «de eldre skal få bestemme over eget liv og bosituasjon» gjennom selv å avgjøre hvem som utfører tjenestene, må man selvsagt respektere de valg som foretas. Å åpne for mer aggressiv markedsføring overfor hjelpetrengende i en ideologisk målsetting om «at flere velger private løsninger» er helt uakseptabelt.

Kommentarer   

+1 #1 Juni Dahr 01-12-2017 16:54
Jeg blir rasende når jeg leser dette, Dette er ikke bare direkte respektløst mot eldre og kommunens innbyggere, men en bevist måte å undergrave kommunens egne tilbud.
Bydelene blir dermed bare tilretteleggere for at private aktører skal lage smarte løsninger så de kan ta ut million profitt.
Dette leser vi jo om daglig!!!
Velferdsprofittørene må stoppes!!!
Det er dårlig politisk skjønn, og arrogant
De eldre trenger trygghet, forutsigbarhet, tid så de kjenner pleierne. Ikke mer tåpelig markedsføring av smarte private selskaper som tilbyr hjemmetjenster.
0 #2 Eivind Carlsen 29-12-2017 10:27
Her er H og FrP ute med ideologisk markedsføring. Argumentasjonen fra Høyres side "Høyre foreslår nå at bystyret skal vedta: «Bystyret ber byrådet instruere bydelene om å legge til rette for at private tilbydere får bedre betingelser og muligheter til å markedsføre sine tjenester. Det skal være et mål at flere velger private løsninger.»" er demagogisk og uttrykk for manglende forstand på den kunnskap og erfaring som er opparbeidet i offentlig tjeneste; Høyres innstilling er rett og slett ikke demokratisk. FrPs argumentasjon har jeg noe mer sans for.

Legg til kommentar