Eldreomsorg

Hjemmetjenestene: Ny brukerundersøkelse foreligger

Hjemmetjenestene: Ny brukerundersøkelse foreligger

Nå foreligger resultatene av en ny brukerundersøkelse for brukerne av Oslos hjemmetjenester. Alt i alt er de fleste brukerne i hjemmetjenesten godt fornøyd med tjenestene de mottar. Tilfredshetsindeksen som måler et gjennomsnitt av tilfredsheten med de forskjellige tjenestene er 4,2 på en skala fra 1 til 5. Det er ingen betydelige forskjeller i overordnet tilfredshet mellom de ulike tjenestene. Gjennomgående har utførerne i bydel Grünerløkka og Nordre Aker noe bedre resultater enn gjennomsnittet for Oslo totalt.

Jeg er kritisk til brukerundersøkelser som verktøy for å måle kvalitet og tilfredshet. Da tror jeg mer på faglige undersøkelser som måler faktisk kvalitet (Oslo kommune gjennomfører også det) og ikke minst: den direkte dialog og innflytelse som er viktig i tillitsreformen. Men viktig informasjon fanges naturligvis opp gjennom brukerundersøkelsene.

Det er ulike årsaker til at brukerne er fornøyd med tjenestene. Brukerne som er fornøyd er opptatt av at de ikke hadde klart seg uten den hjelpen de får, og er veldig takknemlige. I tillegg opplever flere brukere at hjelpen også bidrar til en økt følelse av trygghet og at hjemmetjenesten er en viktig kilde til sosial kontakt i hverdagen.

Og beskjedene er de samme som vi ser år etter år:

Brukere er opptatt av at de ansatte overholder de avtalte tidspunktene. Flere opplever at ansatte ofte kommer for tidlig eller for sent uten å si fra, og at denne uforutsigbarheten er en ulempe for dem. Mange ønsker også å forholde seg til de samme ansatte i størst mulig grad. De setter pris på faste personer som de kjenner og som vet hvordan de vil at ting skal gjøres. Dette skaper både trygghet og kvalitet.

Jeg merker meg hjemmesykepleiebrukere med stort tjenestebehov er mindre fornøyde enn brukere med mindre vedtakstid. Dette er et viktig signal at vi ikke klarer å gi gode nok hjelp til hjemmetjenestens mest hjelpetrengende.

Hjemmetjenestene må styrkes med flere stillinger, slik byrådet og bystyreflertallet har en opptrappingsplan for, men som Høyre ønsker stoppe.

Hva er dine inntrykk og erfaringer med hjemmetjenestene?

Kommentarer   

+1 #1 Øystein Eriksen Søreide 06-12-2017 11:04
Alt i alt er jo dette bra. I Grorud er vi glad for å ha forbedret oss men vi kan fortsatt bli bedre.
+1 #2 Heidi Larssen 06-12-2017 11:05
Og jeg gleder meg over at Grunerløkka fortsatt er i toppen
#3 Ingeborg Klingberg 06-12-2017 15:54
Jeg fikk hjemmetjeneste fra bydel Grünerløkka noen mnd i fjor høst. Jeg fikk svært god hjelp, av særdeles hyggelige og flinke, kompetente ansatte. Alt gikk på skinner, også forlengelse sv vedtaket. Jeg trengte ikke en gang å søke. Jeg ble trodd og sett. Dette sa jeg direkte til de som kom hjem til meg, og også til ledelsen.
+1 #4 marit muller-nilssen 06-12-2017 19:31
86% er fornøyde med å bo i Omsorg+
#5 Aase S. C 07-12-2017 14:50
Hyggelig at se at mange har positiv erfaring med hjemmetjenester . Jeg har dessverre ikke det, men min erfaring ligger en tid tilbake og jeg håper noe av de problemene vi møtte er historie idag. Jeg har en bror i bydel Frogner som i 2015 hadde hjemmehjelp og hjemmesykepleie . De som kom var hyggelige og gjorde jobben sin, problemet var at de hadde så liten tid og det var nye/fremmede personer som kom hver gang. Jeg var så glad da han fikk hjemmesykepleie som ordnet med medisinene hans morgen og kveld. Jeg trodde de ville følge litt med hvordan helsen var fra dag til dag, om han spiste og hadde mat i huset,om han hadde behov for mer hjelp, men med forskjellige personer på hvert fremmøte ble det ingen kontinuitet og jeg reiste nesten daglig inn (50km t/r) fordi han var utrygg med så mange forskjellige personer. Det var ikke mulig å få noe fast tidspunkt, så han måtte ofte stå over fysioterapi og middag på Seniorsenteret. Det hendte han fikk morgenmedisin kl. 13-14 og kveldsmedisin kl 17. Da satt han inne og ventet hele dagen, engstelig for at de skulle komme mens han var ute. For han, som er dement, ble det vanskelig med så uforutsigbar hjelp. Han er nå på sykehjem.
#6 Erik Otterstad 20-12-2017 15:13
Er veldig fornøyd med tjenesten og de ansatte der i bydel Søndre Nordstrand.

You have no rights to post comments