Eldreomsorg

Krass kritikk mot eldreomsorgspolitikken

- Politikerne bedriver en politikk i eldreomsorgen som øker presset på sykepleiere og øvrig fagpersonell, samtidig som den faglige kvaliteten reduseres. Det mener professor Halvard Vike, som rett ut sier at eldreomsorgspolitikken har fått et mer systematisk, hyklersk preg.


- Pleiepersonalet gjøres ansvarlig for å realisere for lav kvalitet og sviktende pleie fordi politiske ansvarlige ikke ser seg råd til nødvendig kompetanse, sier Vike, i en pressemelding. I rapporten «Velferdspolitikk ved reisens slutt» leverer han og medforfatter Heidi Haukelien krass kritikk rettet mot politikerne. Politisk loves og vedtas det stadig økende brukerrettigheter. Men kravene til ytelser er større enn ressursene som stilles til rådighet, sier Vike.

Les mer
Les rapporten

Legg til kommentar