Eldreomsorg

Eldreomsorg er mer enn sykehjem

Eldreomsorg er mer enn sykehjem

Det var et enstemmig bystyre som støttet de kvalitetskrav daværende Fr.P-byråd Sylvi Listhaug foreslo for Oslos sykehjem i 2008. Så som krav til enerom med eget bad og toalett.

Det pågår nå en storstilt oppgradering og kvalitetsheving av sykehjemstilbudet i Oslo. Realiseringen skjer i et raskere tempo enn før. Noen sykehjem er så dårlig at de blir revet. Lindeberg er revet, og Majorstutunet står for tur. Tåsen, Lambertseter og Oppsal står for tur til oppgradering. Det bygges nytt. Ellingsrudåsen, i min bydel, ble utmerket. Og selv ser jeg fram til de to planlagte demenslandsbyene på Furuset og Lille Tøyen. To svært banebrytende prosjekter.

De som er så syke at de trenger å flytte på sykehjem i sine siste år fortjener en anstendig og god standard. Det er å ta menneskelige hensyn.

Fr.P skaper inntrykk av at sykehjem kan tømmes, plass for plass, etter hvert som de eldre faller fra. Det er ikke mulig. De private driftene vil ikke godta slike vilkår, og det er meningsløst å ha en by med halvfulle sykehjem. Det vil koste enorme beløp som ingen er villig til å betale. Når det gjelder de private plassene er det ingen annen praktisk måte å gjøre det på enn å stille kvalitetskravene når kontrakter skal fornyes.

På kort sikt kan det oppleves ugreit å flytte, men de fleste som har vært igjennom slike prosesser opplever at det blir veldig mye bedre i nye sykehjem som er tidsmessige og har god kvalitet. De eldre trives i de nye sykehjemmene.

Eldreomsorg i Oslo er så mye mer og annet enn sykehjem. Tar vi utviklingen i sykehjemsplasser, helsehus og aldershjem fra 2007 til i dag har det vel vært en reduksjon hvert eneste år, og samlet reduksjon på 673. Men helt parallelt er det i samme periode vært en økning i antallet omsorgsboliger med 406. Dette er gode tall for en periode hvor byen har hatt en nedgang i eldrebefolkningen med 4.000.

Oslo har nesten 4.000 sykehjemsplasser, og har bedre dekning enn de fleste bykommuner. Det skapes et inntrykk av lange køer, men de finnes ikke i praksis.

Les hva jeg sa om dette i siste bystyremøte.

 

Oslo bystyre 20. juni 2018

Ivar Johansen, SV

Privat forslag. Menneskelige hensyn må veie tyngst

Ordfører

Kommunen er til for innbyggerne. Innbyggernes behov skal selvsagt være førende for den politikk vi vedtar her i bystyret og slik kommunen framstår.

Og jeg er rimelig trygg på det til enhver tid sittende byråd, uansett politisk farge, har lagt det til grunn det de mener er det beste for innbyggerne. Rett nok kan noen beslutninger være kontroversielle og konfliktfylte der og da, men oppreiste ansvarlige politikere har som regel tatt den støyten.

-          Som da daværende Kr.F-byråd Aud Kvalbein initierte beslutningen om å gjøre noen av sykehjemmene om til helsehus, og som har hatt som konsekvens mye flytting av beboere, mot deres vilje.

-          Anbudsregimet har også skapt uro når f.eks. beboere aktivt har valgt seg et sykehjem driftet av Bymisjonen, mens borgerlighetas anbudssystem plutselig førte til at de ble pådyttet en kommersiell drifter.

Det var et enstemmig bystyre som støttet de kvalitetskrav daværende Fr.P-byråd Sylvi Listhaug foreslo for Oslos sykehjem i 2008. Så som krav til enerom med eget bad og toalett.

Det pågår nå en storstilt oppgradering og kvalitetsheving av sykehjemstilbudet. Realiseringen skjer i et raskere tempo enn før. Noen sykehjem er så dårlig at de blir revet. Lindeberg er revet, og Majorstutunet står for tur. Tåsen, Lambertseter og Oppsal står for tur til oppgradering. Det bygges nytt. Ellingsrudåsen, i min bydel, ble utmerket. Og selv ser jeg fram til de to planlagte demenslandsbyene på Furuset og Lille Tøyen. To svært banebrytende prosjekter.

De som er så syke at de trenger å flytte på sykehjem sine siste år fortjener en anstendig og god standard. Det er å ta menneskelige hensyn. Jeg synes det er leit at Fr.P. nå vil reversere på kvalitetskravene.

Og det er en merkelig konstruksjon de vil etablere. Den minner meg om den avtale daværende Fr.P-byråd Christiansen inngikk i sin tid med de utenbys sykehjem: Oslo kommune skulle leie alle de bestilte sykehjemsplassene  på hvert av de private sykehjem fram til den siste Oslo-beboeren falt fra.

Fr.P skaper inntrykk av at sykehjem kan tømmes, plass for plass, etter hvert som de eldre faller fra. Det er ikke mulig. De private drifterne vil ikke godta slike vilkår, og det er meningsløst å ha en by med halvfulle sykehjem. Det vil koste enorme beløp som ingen er villig til å betale. Når det gjelder de private plassene er det ingen annen praktisk måte å gjøre det på enn å stille kvalitetskravene når kontrakter skal fornyes.

På kort sikt kan det oppleves ugreit å flytte, men de fleste som har vært igjennom slike prosesser opplever at det blir veldig mye bedre i nye sykehjem som er tidsmessige og har god kvalitet. De eldre trives i de nye sykehjemmene.

Eldreomsorg er så mye mer og annet enn sykehjem. Tar vi utviklingen i sykehjemsplasser, helsehus og aldershjem fra 2007 til i dag har det vel vært en reduksjon hvert eneste år, og samlet reduksjon på 673. Men helt parallelt er det i samme periode vært en økning i antallet omsorgsboliger med 406. Dette er gode tall for en periode hvor byen har hatt en nedgang i eldrebefolkningen med 4.000.

Oslo har nesten 4.000 sykehjemsplasser, og har bedre dekning enn de fleste bykommuner. Det skapes et inntrykk av lange køer, men de finnes ikke i praksis.

Til sist: Fr.P. ønsker å skape en myte om at de rødgrønne partiene vil radere ut de private fra helse- og omsorgssektoren. Men faktum er jo motsatt. Dette bystyreflertallet har -  mot bl.a. Fr.Ps stemmer så vidt jeg husker – vedtatt et mål om at innen 2025 skal 25 pst av plassene innenfor denne sektor være driftet av private ideelle.

Kommentarer   

0 #1 Inger Bjørnsvik Larsen 24-06-2018 09:54
I dag og i framtiden, vil det også måtte bli et mer hjemmeboende, med god hjelp i hjemmet. Jobbet i Sverige i hjemmehjelpen der på åtti tallet i en storby. Og der bodde de fleste i sitt eget hjem. Både demente, slagrammede og virkelig gamle. Senga i stua og som oftest god pleie.
Så klart kunne noen plutselig bli dårlig en ettermiddag, da det var få på jobb og det ble krise. Men da satt vi med eldre folk, som heller sjelden kom seg til å be om hjelp når de trengte det.
Poenget er litt det. at sykehjem gjør at mange blir dårligere, både fysisk og psykisk.
I dag ser vi eldre par, hvor mannen ikke klarer hele omsorgen, og sender kona på sykehjem fordi hun er dement. Og ikke at kommunene styrker hjemmetjenesten . Å rive opp livet med en slik flytt, er virkelig ikke det aller beste for noen.
Det blir bare fler og fler virkelig gamle folk nå. Og bygge sykehjem til alle, er virkelig dårlig eldreomsorg.
Jeg hørte at i Oslo nå, så hadde behovet for sykehjem falt drastisk og at det kun var et par ukers ventetid for de som hadde virkelige behov for dette. Så du har fullstendig rett.. Ivar Johansen Eldreomsorg er mye mer enn sykehjem.. At det i Oslo har vært en nedgang på 4000 eldre har nok mye med Oslo å gjøre. Over landet som helhet, vil det nok øke framover.
Derfor må kommunene også få mer penger for å styrke hjemmehjelpen og hjemmesykepleie n. Så eldre kan leve og også få dø i sin egen seng og i sitt eget hjem.

Legg til kommentar