Eldreomsorg

Sykehjemsmat i Oslo: Levering to ganger i uka, vakumpakket og må varmes opp

Sykehjemsmat i Oslo: Levering to ganger i uka, vakumpakket og må varmes opp

I sommer har vi igjen hatt mediefokus på ernæring på sykehjem, aktualisert med et eksempel fra Sørum kommune som har opprørt mange. Som det het i Dagbladets artikkel: «Sørum kommune har nylig lagt ned kjøkkenet på Sørum sykehjem. Nå skal de ikke lenger lage varm mat til egne beboere og andre eldre i kommunen, men få langreist mat fra Bergen. Den er vakuumpakket og kald, og må varmes opp av de ansatte.»

Eksempelet fra Sørum kunne like gjerne vært fra sykehjem i Oslo. Hovseterhjemmet – som driftes av Unicare – er at av flere sykehjem i Oslo som får middagsmaten levert fra Matvarehuset i Bergen, et underselskap av Fjordland. Maten blir levert fra Bergen to ganger i uka og blir varmet opp lokalt.  Dette er ikke er godt nok. Men politisk ledelse den gang prioriterte ikke lokalt kjøkken i nybygget, og anbudsavtalen fra 2014 hadde heller ikke dette som et kvalitetskrav eller inne i de økonomiske driftsrammer.

Dette tema diskuterte vi i bystyret nå på onsdag. Les mitt innlegg under "les mer."

 

Oslo bystyre 26. sept. 2018

Ivar Johansen, SV

Privat forslag Leve hele livet, kosthold på sykehjem

Ordfører,

I sommer har vi igjen hatt mediefokus på ernæring på sykehjem, aktualisert med et eksempel fra Sørum kommune som har opprørt mange. Som det het i Dagbladets artikkel: «Sørum kommune har nylig lagt ned kjøkkenet på Sørum sykehjem. Nå skal de ikke lenger lage varm mat til egne beboere og andre eldre i kommunen, men få langreist mat fra Bergen. Den er vakuumpakket og kald, og må varmes opp av de ansatte.»

Eneste henvisning til Oslo i artikkelen var et bilde med følgende tekst: «Beboerne på Hovseterhjemmet kan nå gjøre som skuespillerne i Hotel Cæsar har gjort i 19 år: bestille seg en øl i hotellbaren.» Det sies at det er mye ernæring i god drikke, og det har vært en del mediestunt de siste årene på at Oslo-sykehjem har fått barer.

Eksempelet fra Sørum kunne like gjerne vært fra sykehjem i Oslo. Hovseterhjemmet – som driftes av Unicare – er at av flere sykehjem i Oslo som får middagsmaten levert fra Matvarehuset i Bergen, et underselskap av Fjordland. Maten blir levert fra Bergen to ganger i uka og blir varmet opp lokalt.  Dette er ikke godt nok. Men politisk ledelse den gang prioriterte ikke lokalt kjøkken i nybygget, og anbudsavtalen fra 2014 hadde heller ikke dette som et kvalitetskrav eller inne i de økonomiske driftsrammer.

Så er det jo dessverre slik at underernæring på Oslos sykehjem ikke er en ny problemstilling.  Professor Thomas Bøhmer har over flere 10-år hatt fokus på dette, og vi har hatt mange forskningsrapporter på temaet: F.eks. en rapport fra 2013 som klart dokumenterte at eldre på sykehjem i Oslo spiser for lite, og at nesten hver tredje beboer i kommunale sykehjem i Oslo er eller står i fare for å bli underernært. Blant årsakene er for få måltider og for lang tid mellom kvelds- og morgenmåltid.

Sykehjemsetaten har de siste årene jobbet mye med å bedre denne situasjonen. Jeg merker meg byrådens opplysning om at i de nasjonale kvalitetsindikatorer som ble publisert før sommeren ligger Oslo fylke på topp for beboere i langtidssykehjem som er kartlagt for ernæringsmessig risiko. 75 prosent av beboerne var kartlagt i løpet av siste 12 måneder. Dette er bra, for kunnskap er en forutsetning for handling. Dette er et resultat av at ernæring har vært et satsningsområde over lang tid i Sykehjemsetaten.

God mat- og måltidsopplevelse koster penger. Så ser jeg at byrådet i budsjettforslaget som er lagt fram i dag foreslår 10 millioner til dette, og som betyr at et sykehjem som Majorstutunet får en halv million mer å rutte med på dette. Det er et godt løft, sier institusjonssjefen til Dagbladet.

Og bare til sist dette: Forslagsstillerne har begrenset fokuset og forslagene til sykehjemsbeboere. Men problemstillingen er jo like aktuell for de mange eldre som bor hjemme, og får levert middag ved Fjordland-lignende mat. For oss alle er Fjordland en nødløsning for en dag, men gir ikke god nok ernæring om det er eneste varmmat du får – hver dag. I liten grad har hjemmetjenesten hatt tid til å prioritere å sette seg ned mens den eldre spiser. Stikkord som 500 nye stillinger i hjemmetjenesten, kombinert med den fleksibilitet tillitsreformen representerer, gir her mulighet for bedring.

Legg til kommentar