Eldreomsorg

Oslo: Kvalitetsindikatorer for sykehjem

Oslo: Kvalitetsindikatorer for sykehjem

Kvalitet på tjenester blir ofte målt gjennom bruker- og pårørendeundersøkelser. Dette er ikke å måle den reelle kvalitet på f.eks. sykehjem.  De baserer seg ikke på fakta, men beboere og pårørendes inntrykk.

Jeg mener da rapportene som Helseetaten regelmessig lager med «Kvalitetsindikatorer på sykehjem» gir mer relevant kunnskap om kvalitet.

Her vurderer man ut fra faktiske tall:

- Tannhelse

- Fall

- Infeksjoner

- Trykksår

-Ernæring

Siste rapport kom for noen uker siden, og er status for hvert enkelt av byens sykehjem (kommunale, ideelle, kommersielle) i uke 46. De sammenlignes med tilsvarende tall for 2015 og 2016.

Les rapporten. Jeg tar gjerne i mot innspill.

Kommentarer   

+2 #1 Ingrid Blokhus 25-10-2018 08:06
Hei Ivar! To ting jeg kommer på når en leser rapporten er at fall kan bety at en er skrøpelig og ikke godt nok sikret i hverdagen; men det kan også bety at en er aktiv i hverdagen. En annen ting er at beboerne som kommer inn med de tennene de har - og en bør se på endringer i den enkeltes tannstatus for å danne seg et bilde av oppfølging på sykehjemmet.
0 #2 Tove Kåsene 27-10-2018 10:17
Er tall henta fra IPLOS?

Legg til kommentar