Eldreomsorg

Ammerudlunden sykehjem skal driftes av ideell aktør

Ammerudlunden sykehjem skal driftes av ideell aktør

Oslo kommune under rødgrønn ledelse har en målsetning om at 25 % av sykehjemmene skal driftes av ideelle aktører. Derfor er det  besluttet at Ammerudlunden sykehjem skal ut på en anbudskonkurranse forbeholdt ideelle aktører. Kontrakten utløper i april 2019, og det vil bli valgt ny ideell leverandør i starten av januar.

Ideelle aktører defineres ofte ved at de har et sosialt formål og ikke betaler ut utbytte til eiere. Unicare Omsorg AS, som drifter i dag, er en kommersiell aktør, og kan derfor ikke delta i konkurransen.

Beboerne må ikke flytte som en følge av dette. Medarbeiderne følger med over til den kommende leverandøren. Anbudskonkurransen er kunngjort på Doffin.

Dette viser at rødgrønn ledelse i Oslo utgjør en forskjell, blant annet ved at kommersielle aktører fases ut. Sånt som dette heier jeg på!