Eldreomsorg

Eldre overmedisineres

Eldre overmedisineres

Sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard har et prisverdig engasjement vedrørende overmedisinering av eldre. Nå skriver hun til statsråden:

"Hei Åse Michaelsen.

Jeg kontakter deg fordi jeg talte opp legemiddelbruken hos de 48 langtidspasientene ved Bekkelagshjemmet i går, og nå bruker de i gjennomsnitt 2-3 faste medisiner hver, til tross for at de fem som flyttet inn i sommer brukte 12 i gjennomsnitt! Eldre overmedisineres i voldsom utstrekning og jeg trenger din hjelp for å få frem budskapet. Selv opplever jeg mine kollegaer som de mest skeptiske til avmedisinering, og de lovpålagte legemiddelgjennomgangene er IKKE løsningen.

Vi fikk en skrøpelig gammel dame til oss med 20 ulike medisiner. Hun hadde nettopp fått gjort en legemiddelgjennomgang med farmasøyt på Ullevål sykehus som godkjente listen, og det er jo helt forferdelig.

Hilsen fra Pernille Bruusgaard,

Sykehjemsoverlegen"

Kommentarer   

+2 #1 Aisha Q. Akhtar 06-12-2018 13:35
Jeg har jobbet som sykehjemslege i snart 8 år, på forskjellige sykehjem og i alle type avdelinger. Jeg kjenner også Pernille som kollega, men jeg kjenner ikke igjen i den beskrivelsen hun gir av oss (sykehjemsleger ) og vår praksis når det gjelder medisinering. Dette har hun gjentatt gang på gang, og det er et utsagn at hvis ett løgn gjentas for ofte blir det til en sannhet!

Vi sykehjemsleger følger retningslinjene når det gjelder medisinering av våre beboere. Vi har et tett samarbeid med spesialisthelse tjenesten. Legemiddelgjenn omgangen som gjøre 2 ganger i året sørger for at polyfarmasi ikke blir oversett. Vi må jobbe i mot dysfarmasi, ikke polyfarmasi!
+1 #2 Tora Z Stensvold 07-12-2018 16:33
Det har vært målrettet og strukturert fokus på riktig bruk av legemidler på sykehjemmene i Oslo Kommune de siste 5-7 år særlig. Det totale innkjøp og forbruk av legemidler har gått ned hvert år og er presentert oss alle. De felles legenettverksmø tene har hatt dette som tema flere ganger i året og når mange av legene. Pernille er det lenge siden vi har sett, og som tilittsvalgt for sykehjemslegene de siste 5 år kjenner jeg meg ikke igjen i beskrivelsen av oss som kollegaer. Jeg opplever det er stor interesse for riktig legemiddelbruk, inkludert redusert overmedisinerin g. De fåtall nye pasienter som kommer til Bekkelagshjemme t pr år sier lite om hvordan legemiddelbruke n er for de andre nærmere 3000 beboere i langtidssykehje m i Oslo.

You have no rights to post comments