Eldreomsorg

Hjemmetjenester i digitaliseringens tid

Hjemmetjenester i digitaliseringens tid

Private aktører har mye å lære av offentlig sektor, og offentlig sektor kan tilsvarende lære mye av de private.

Min gamle mor i Fredrikstad har problemer med å gå ut, og dermed vanskeligheter med å handle matvarer. Det er ikke alltid hensiktsmessig for meg å reise fra Oslo til Fredrikstad for å handle for henne. Jeg har kommet til at løsningen kan være å handle hos et av firmaene som leverer kolonialvarer på døra. Enkelt, praktisk og billig. Varene bestiller jeg via deres enkle nettløsning, forhåndsbetaling via hennes bankkort og så blir varene levert på døra hjemme hos henne til ønsket tid.

Fordi begges mobilnummer er registrert kan jeg følge med på framdriften.

Første respons på bestillingen en bekreftelsesmail, med full oversikt over det som er bestilt, og med følgende beskjed: «Varene dine vil bli hjemkjørt til xxxx, onsdag, 16. januar, 09:00 - 14:00.»

Neste beskjed på sms på leveringsdagen kl. 0831: «Hei xx. Husk at du har bestilt hjemlevering i dag mellom kl. 09.00 og 14.00! Fint om du passer på at du er hjemme da. (Vi tror vi er hos deg i tidsrommet 10.30 – 11.30.)»

Neste beskjed på sms kl. 11.23: «Hei xxx! Du er neste på leveringslisten vår. Vi er hos deg om ca. 10 minutter. Sees straks!»

Og så skjedde. Alle varene var med.

Helse- og omsorgstjenester er per definisjon atskillig mindre forutsigbart enn matvaretransport. Sykelighet varierer ofte fra dag til dag. Dette gjør det vanskeligere å ha en så presis tidsplan. Men vi kan alle leve med det, bare vi blir informert.

Byrådets digitaliseringsprosjekter og tillitsreformen burde, sett i sammenheng, være en ypperlig anledning til å se på hvordan f.eks. bydelenes hjemmetjenester kommuniserer med sine brukere. Kanskje vi kan lære noe av firmaene som leverer kolonialvarer hjem på døra? Kanskje noen av Oslos helse- og sosialtjenester så smått allerede er i gang?

Kommentarer   

+2 #1 Inger Johanne Storlien 23-01-2019 07:56
Her har de kanskje noe å lære. Men så handler det om overførbarhet.. . Jeg har også hjulpet noen med varebestillinge r fra Kolonial, og det er ikke alle eldre som uten besvært kan forstå denne kommunikasjonen som korrigeres og oppdateres.
Og det jeg håper hjemmesykepleie n ikke begynner med, og som den fine digitale løsningen hos Kolonial dels kompenserer for, er ansatte hos Kolonial med så stort tidspress at det er vondt å se på, og som løper innom og ut igjen.
Men jeg har også sittet og ventet på hjemmesykepleie n hos noen og kjent på behovet for å vite når de egentlig kommer. Å prøve å få det mer forutsigbart hadde nok roet mange.
0 #2 Else Margrete Hauan 24-01-2019 14:35
Med brukne ribbein er hjemmelevering herlig og levering inn på kjøkkenbenken til 89 kr er midt i blinken for bevegelseshemme de. Læring i bruk av digitale løsninger er i rask utvikling, noen av oss gamle er i god gang og flere vil komme. Å forvente at kommunale tjenester skal holde takten med kommersielle løsninger urealistisk, men kanskje vil hjemmesykepleie n få en bedre hverdag når de kan ha en dialog med sine kunder via pad eller mobil?
0 #3 Unni Fonneland 24-01-2019 17:28
Her tror jeg man må skynde seg langsomt. Et stort antall eldre er ikke på nett, og har ikke forutsetninger for å forstå, langt mindre håndtere mobil og nettbrett og app´er og andre digitale "greier". Fint for de som klarer det, men det er kanskje først om anslagsvis 20 år man kan innføre slike ordninger for alle. Siden flere og flere skal bo lenger hjemme, vil problemer knyttet til ulike grader av kognitiv svikt gjelde mange fler enn hjemmesykepleie n har ansvar for idag. Øker man ikke den menneskelige innsatsen vil disse problemene hope seg opp. Å tro man kan digitalisere seg bort fra dette mener jeg er en gedigen feilvurdering.
0 #4 Cato Brunvand Ellingsen 25-01-2019 07:31
Bra, Ivar. Se også denne som jeg skrev for et par år tilbake:
vernepleieren.com/.../...
0 #5 Lydia Foss 25-01-2019 11:29
Dette synes jeg har mye for seg. Flere og flere eldre er på nett. Jeg kommuniserer med to som er over 90. Vi bestiller legetime på nett også. Så sett igang med et forsøk.
Prisverdig .

Legg til kommentar