Eldreomsorg

Demenslandsby: Hva skjer med Lille Tøyen Sykehjem?

Demenslandsby: Hva skjer med Lille Tøyen Sykehjem?

Naboene på Tøyen heier på den ny demenslandsbyen som er under planlegging, og som jeg skrev om på bloggen for et par uker siden. Men naboer har bedt meg avklare noen spørsmål. Jeg har derfor sendt fram følgende spørsmål som byrådet skal besvare skriftlig overfor bystyret:

1. Lille Tøyen Sykehjem:

Bystyret vedtok 13. desember 2017 å omregulere Hovinveien 4-6 og 10 (Lille Tøyen sykehjem), samt Dronning Ingrids plass fra helse- og sosialinstitusjon og felles lekeareal, til institusjon/barnehage. Punkt 3 i bystyrets vedtak sier: «Bystyret ber byrådet jobbe for at det gamle sykehjemsbygget blir rehabilitert i forbindelse med utbygging av det nye sykehjemmet og tatt i hensiktsmessig bruk.»

Hva skjer med Lille Tøyen sykehjem?

2.

Naboer er bekymret for hvordan statlige retningslinjer til barn og unge blir overholdt siden det fortsatt ikke er klart hvor i prosjektet lekeområdet som var til barn blir erstattet i prosjektet eller i sine direkte omgivelser.

Hvordan blir dette ivaretatt?

3.

Folk er bekymret for anleggstrafikken som kommer til å gå gjennom trange og barnerike gater.

Hva planlegges for i mest mulig grad å skjerme barna?

Kommentarer   

0 #1 Tineke de Jong 28-01-2019 13:38
Vi fikk bekreftet muntlig at anleggsarbeidet ikke skulle bruke Lille Tøyen. Siden det ville bety at alle bilene bør fjernes i minst et år. Og at uteområdene /skolevei blir uttryg. Veldig fint om du kan få det skriftlig bekreftet.
Men, om det gamle sykehjemmet skal rehabiliteres som ungdomssenter / seniorboliger, hvor skal anleggstrafikk gjennom da? Siden da er demenslandsbyen bygget. Så da er eneste mulighet LTH.

I det møte vi hadde med bystyrets byutviklingskom ite snakket vi om kompensasjon av leke/grønntområ der også. En mulighet var da den parkeringsplass en mellom hagebyen og den.store røde blokka. Det område kunne tas i bruk for det.
0 #2 Hilde Bjørnstad 28-01-2019 17:06
Supert at du gjør dette.
Vi nærmeste naboer har fått en garanti for at anleggstrafikke n skal gå fra Hovinveien og ikke om Hagebyen.

Som nærmeste nabo er jeg egentlig mest bekymret for høyden på det nye bygget og at det blir som en mur mot hagebyen på den ene siden og mot det gamle sykehjemmet på den andre siden.

Og at grøntarealene forsvinner.

Legg til kommentar