Eldreomsorg

Pilotprosjekt på Deichman: Alders- og demensvennlig bibliotek

Pilotprosjekt på Deichman: Alders- og demensvennlig bibliotek

Deichmanske bibliotek, filial Oppsal, har gjennomført et viktig prosjekt: Pilotprosjektet skulle finne ut og få erfaring med hvordan man kan legge til rette for at eldre og personer med demens i større grad ønsker å bruke bydelens bibliotek på Oppsal.

Eldre er sårbare for ensomhet og isolasjon, og helsefremmende tiltak som bidrar til sosial kontakt, god fysisk og psykisk helse er viktig. I denne sammenhengen kan bibliotekene ha en sentral oppgave. Biblioteket er en møteplass som stimulerer til aktivitet, deltakelse og tilhørighet.

Pilotprosjektet alders- og demensvennlig bibliotek på Deichman Oppsal er del av utviklingen av Oslo som aldersvennlig by og på linje med nasjonale strategier.

Etter det jeg vet, er det første gang helse- og omsorgssektoren sammen med biblioteksektoren har prøvd ut et konsept der eldre og personer med demens har medvirket i fysisk tilrettelegging, aktiviteter og utøvelsen av tjenestene.

Les sluttrapporten fra prosjektet. Her er mye av overføringsverdi for biblioteker over det ganske land.

Kommentarer   

0 #1 Sigrun Tømmerås 31-05-2019 18:53
Jeg kunne ønske at Deichman i større grad opplyste publikum om at personer med nedsatt funksjonsevne kan ha rett til å låne gratis lydbøker fra et offentlig lydbokbibliotek . Dette kan gjelde eldre med kognitive funksjonsnedset telser, synsproblemer som ikke kan avhjelpes med briller, eller problemer med å holde en bok pga skjelvinger. Lydbøkene kan lyttes til på nett eller fås tilsendt som CD i posten. Jeg er selv bibliotekarutda nnet lydboklåner med funksjonsnedset telse, og har laget en blogg med lydboktips, samt informasjon om ordningen i bloggens fanedel. lydbokblogg.blogspot.com
+2 #2 Mari Gudim Torp 05-06-2019 18:05
NLB er et fantastisk tilbud, og Deichman har akkurat startet et samarbeid. I pilotprosjektet på Deichman Oppsal har vi samarbeidet med NLB om å melde inn lånere og spre tilbudet, og våre ansatte har oppdatert kunnskap om tilbudet.

Legg til kommentar