Eldreomsorg

Oslo Met skal gjennomføre studie av tillitsmodellen i hjemmetjenester

Oslo Met skal gjennomføre studie av tillitsmodellen i hjemmetjenester

Som et ledd i et større forskningsprosjekt ved OsloMet – storbyuniversitet og Oslo Kommune, inviteres det til å være med på å velge ut hva det er mest behov for forskning på, knyttet til utøvelse av tillitsmodellen. Målet med forskningsprosjektet er å kunne bidra til kunnskap som tjenestene, brukere og pårørende har behov for, og som vil ha betydning for tjenestene som leveres.

Tillitsmodellen handler om tjenestetildeling der målet er at den enkelte skal involveres med utgangspunkt i hva som er viktig for dem. Det er en strategi og arbeidsform med formål om å skape bedre tjenester til innbyggerne, mer samhandling mellom kommunen og innbyggerne, og innad i kommunen på ulike nivå. I prosjektets første fase, som varer frem til våren 2020, vil Oslo Met finne ut hva de skal forske på, sammen med tjenestemottakere, pårørende, og ansatte i hjemmebaserte tjenester. 

Oslo Met vil invitere til flere workshops, hvor bruker-, pårørende-, og ansattrepresentanter deltar, for å finne frem til områder og konkrete spørsmål man ønsker at forskningen skal besvare når det gjelder utøvelse av tillitsmodellen i hjemmebaserte tjenester. De vil også sende ut spørreundersøkelse til ansatte, tjenestemottakere og pårørende i hjemmebaserte tjenester. Samlet vil dette være med på å forme flere forskningsspørsmål som det ikke allerede finnes svar på i litteraturen.

Siden november 2019 har prosjektet mottatt innspill fra brukere, pårørende og ansatte i Oslo kommune om hva de mener det er behov for mer kunnskap om knyttet til utøvelse av tillitsmodellen i hjemmebaserte tjenester. Dette danner grunnlaget for spørsmål som nå ønskes drøftet i en workshop. Målet er å komme frem til 10 spørsmål som deltakerne mener er de viktigste å få mer kunnskap om.

Og som prosjektledelsen sier: "Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta i workshopen, slik at vi ender opp med et prosjekt som er relevant og nyttig for flest mulig som jobber i, eller benytter hjemmebaserte tjenester." Workhop-en var planlagt til onsdag 1. april kl. 11.30 - 14.30 på Aker Sykehus, Bygg 8 (Senter for fagutvikling og forskning, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo.). Jeg antar at dette blir endret til nettmøte eller annen dato.

Studien har planlagt oppstart høsten 2020. Hvis du ønsker å medvirke til utforming av studien og/eller gjennom deltakelse på workshop/møter, ta kontakt med Ruth-Ellen Slåtsveen, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Kommentarer   

#1 Cynthia M A Baluyot 16-03-2020 11:51
Det er godt å etablere et samarbeid med praksis for å teste mer om tillitsmodellen , hvordan det funker og hvordan påvirker eller opplevelse av ansatte ift. den nye modellen.Psient enes side/pårørende er godt å ta med. Forvaltning av ressursersene og villighet er også viktig deler av dette.
#2 khriad stokkvik 17-03-2020 07:12
hei, har jobbet i hjemmesykepleie n siden 2000 som ekstravakt ca full stilling, de siste 3 årene har jeg jobbet ca 2 vakter i uken, jeg er hjelpepleier
jeg har endel ideer hvordan vi kan gjøre tjenesten bedre,
noen eksempler
vi som jobber må ha mere tid, det er mye stress spesielt på morgen, da skal alle ha hjelp tidlig, jeg jobber mye i helgene da er det enda værre, når vi stresser gjør vi en dårlig jobb, pasientene blir også stresset, vi klarer ikke gjøre de observasjoner vi trenger å gjøre, svært viktig dette da de som bor hjemme ofter er svært dårlig, jeg opplever at noen pasienter gruer seg til vi kommer fordi vi stresser dem, jeg prøver så godt jeg kan for ikke å stresse pasientene og gjøre en god jobb, men dette fører til at de andre får senere hjelp og jeg blir aldri ferdig med jobben min til arbeidstidens slutt, er ofte 1-2 timer over tiden min uten lønn, men det er den eneste måten jeg kan gjøre for å bli fornøyd med meg selv og at pasienten er fornøyd
en annen ting er at pasientene trenger hjelp til diveres innkjøp, de har ingen pårørende og hjemmesykepleie n får ikke lov, det er noen som trenger hjelp til rydding oa
de er ofte ensom, trenger noen for å være sammen med og gjærne gå ut
fra khirad stokkvik
99350304

You have no rights to post comments