Eldreomsorg

Velkommen inn

Velkommen inn

Alna bydel skal, med støtte fra Helsedirektoratet gjennomføre et pilotprosjekt for å utvikle og teste ut en metode for hvordan kommunens kunnskap om og direkte kontakt med innbyggerne kan utnyttes bedre i samspill med frivillig sektor og deres nettverk.

Målet er at alle seniorer blir invitert inn i frivillighetens fellesskap på en trygg måte. Langt flere seniorer kan og vil delta i frivilligheten enn de som er aktive i dag. Organisasjonene vet ikke hvordan de skal invitere inn de som ikke deltar, og seniorene som ikke er aktive vet ikke hvor de skal starte.

Hvordan kan det frivillighetens virkemidler og det offentliges virkemidler for kontakt med eldrebefolkningen, som f. eks. gjennom seniorveiledere, biblioteker, helsehus, kunnskap om livshendelser og kontaktinformasjon, utnyttes bedre sammen med frivillig sektor?

Å invitere inn de som står utenfor frivilligheten gir god folkehelse og langt flere ressurser til å løse samfunnsnyttige oppgaver.

Prosjektet har som visjon at

- Eldre opplever deltakelse og tilhørighet i frivilligheten.

- Oslo samskaper løsninger sammen med frivillig sektor og næringsliv og på tvers av tjenester.

Et spennende og viktig prosjekt.

Legg til kommentar