Eldreomsorg

Yngre skal ikke plasseres på sykehjem, i strid med eget ønske

Yngre skal ikke plasseres på sykehjem, i strid med eget ønske

"Stortinget ber regjeringen fremme forslag for å sikre at kommuner ikke kan bosette personer i alderen 18–49 år i sykehjem i strid med deres ønske."  Det er opplagt riktig standpunkt SV fremmer i et forslag som ligger til behandling i Stortinget. Og det er grunn til å være utålmodig, for dette har lenge vært regjeringens og Stortingets syn.

Derfor inviteres også Stortinget til å vedta:

"2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen sak om bruk av institusjonsplasser for personer i alderen 18–49 år i sykehjem. 3. Stortinget ber regjeringen umiddelbart klargjøre for kommunene at praksisen med personer i alderen 18–49 år som bosettes på sykehjem mot sitt ønske, er i strid med Stortingets intensjon og skal opphøre.

4. Stortinget ber regjeringen umiddelbart gjennomføre vedtak I fra Stortingets behandling av Innst. 125 S (2017–2018) om at ingen barn skal måtte bo på sykehjem i strid med barnets beste og foreldrenes ønske.

5. Stortinget ber regjeringen foreta en gjennomgang av ordningen med ressurskrevende tjenester og sikre at alle relevante kostnader kommunene har med ordningen, regnes med som grunnlag for den kommunale egenandelen, videre utrede og legge fram et trinn 2 i toppfinansieringsordningen med en makssum per innbygger, og komme tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2021.

6. Stortinget ber regjeringen redusere kommunenes egenandel i ordningen med særlig ressurskrevende tjenester, slik at statens andel øker med anslagsvis 1 mrd. kroner."

Og: Stortinget er utålmodig. På Stortinget nå under trontaledebatten foreslo Fr.P. - og fikk vedtatt: "Stortinget ber regjeringen fremme nødvendig lovendring som slår fast at ingen kommuner kan plassere mennesker mellom 0 og femti år, på sykehjem mot deres egen vilje. For barn vil det være nærmeste pårørendes vilje som må gjelde."

Hva mener andre om dette?

Kommentarer   

#1 Sigrid Marie E. Refsun 24-11-2020 08:01
Som ung stod for meg som en tragedie og krenkelse. Jeg trodde ikke det skjedde fortsatt.
Ved tilsyn har jeg opplevd folk under femti som syns det er helt fint.
Så det er individuelt.
+1 #2 Mai-Britt Prøhl Nesterud 24-11-2020 11:09
Det er uverdig.
Har sett eksempler på det.
Ikke finnes det aktivitet eller noe å foreta seg.
Sitter sammen med personer med demens,
Blir helt sprø av og høre på lyder og snakk.
Det samme synes jeg gjelder oppegående eldre.
De må ikke plasseres i sammen.
#3 Unni Fonneland 26-11-2020 21:01
Det bør ikke være mulig å plassere unge med funksjonshemnin g/sykdom på sykehjem. Da må det heller opprettes mindre institusjoner beregnet på yngre pleietrengende. Tallmessig er de tikke så mange, men det er en gruppe som trenger at samfunnet "ser" dem. De som ikke kan bo i eget hjem med BPA ordning, fordi de er får dålige, bør kunne tilbys en spesialplass på institusjon skap for unge/yngre. Men det handler vel som alt annet om penger... billigere å putte alle inn i digre sykehjms-mastod onter?

You have no rights to post comments