Eldreomsorg

Rosa busser er et vellykket tilbud til eldre

Rosa busser er et vellykket tilbud til eldre

Rosa busser er en dør-til-dør bestillingstransport-tjeneste med fleksibilitet rundt reisetidspunkt. Tilbudet retter seg spesielt mot reisende over 67 år som har utfordringer med å benytte det ordinære kollektivtilbudet. Tjenesten er tilgjengelig i bydelene Sagene, Vestre Aker, Nordre Aker og Ullern i Oslo, og på bestilling blir de eldre hentet av en minibuss hjemme (eller andre steder) og kjørt dit de vil innenfor et geografisk avgrenset område.

Og prisen er akseptabel: Du betaler det samme pr reise som for en vanlig honnørbillett hos Ruter. Om du allerede har månedskort kan du bruke dette som betaling.

På oppdrag fra Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo og Ruter har forskere ved Transportøkonomisk Institutt sett på mulige helseeffekter av "Ruter aldersvennlig transport", også kalt «Rosa buss», og en eventuell innvirkning på kommunale helse- og omsorgstjenester. Konklusjonen er klar:

Brukerne blir mer selvstendige, får bedre helse og mer selvstendige og aktive liv.

De opplever mer trygghet på reisen sammenliknet med ordinær kollektivtransport. På sikt kan også tilbudet gi kommunale innsparinger ved at flere kan gjøre mer selv og dermed gjøre at behovet for kommunale tjenester i hjemmet og sykehjemsplass utsettes. Studien viser at de som bruker «Rosa busser» er de som har mest behov for tilbudet, i hovedsak eldre med fysiske problemer som begrenser muligheten til å reise med det ordinære kollektivtilbudet.

Brukerne forteller at tilbudet bedrer livskvaliteten deres. De blir mer selvstendige og kan klare seg selv i hverdagen. De kan leve mer aktive og sosiale liv. De får bedre helse. Og de opplever mer trygghet på reisen sammenliknet med bruk av ordinær kollektivtransport. For noen er tjenesten også en egen sosial arena i seg selv.

Dette heier jeg på, og det er bra når tilbudet nå planlegges utrullet til flere bydeler. Nå skal tilbudet utvides til bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner, og etter hvert: Hele byen.

Kommentarer   

+1 #11 Ivar J 04-07-2022 10:25
Alna og Bjerke er i gang.

Legg til kommentar