Eldreomsorg

Rosa busser er et vellykket tilbud til eldre

Rosa busser er et vellykket tilbud til eldre

Rosa busser er en dør-til-dør bestillingstransport-tjeneste med fleksibilitet rundt reisetidspunkt. Tilbudet retter seg spesielt mot reisende over 67 år som har utfordringer med å benytte det ordinære kollektivtilbudet. Tjenesten er tilgjengelig i bydelene Sagene, Vestre Aker, Nordre Aker og Ullern i Oslo, og på bestilling blir de eldre hentet av en minibuss hjemme (eller andre steder) og kjørt dit de vil innenfor et geografisk avgrenset område.

Og prisen er akseptabel: Du betaler det samme pr reise som for en vanlig honnørbillett hos Ruter. Om du allerede har månedskort kan du bruke dette som betaling.

På oppdrag fra Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo og Ruter har forskere ved Transportøkonomisk Institutt sett på mulige helseeffekter av "Ruter aldersvennlig transport", også kalt «Rosa buss», og en eventuell innvirkning på kommunale helse- og omsorgstjenester. Konklusjonen er klar:

Brukerne blir mer selvstendige, får bedre helse og mer selvstendige og aktive liv.

De opplever mer trygghet på reisen sammenliknet med ordinær kollektivtransport. På sikt kan også tilbudet gi kommunale innsparinger ved at flere kan gjøre mer selv og dermed gjøre at behovet for kommunale tjenester i hjemmet og sykehjemsplass utsettes. Studien viser at de som bruker «Rosa busser» er de som har mest behov for tilbudet, i hovedsak eldre med fysiske problemer som begrenser muligheten til å reise med det ordinære kollektivtilbudet.

Brukerne forteller at tilbudet bedrer livskvaliteten deres. De blir mer selvstendige og kan klare seg selv i hverdagen. De kan leve mer aktive og sosiale liv. De får bedre helse. Og de opplever mer trygghet på reisen sammenliknet med bruk av ordinær kollektivtransport. For noen er tjenesten også en egen sosial arena i seg selv.

Dette heier jeg på, og det er bra når tilbudet nå planlegges utrullet til flere bydeler. Nå skal tilbudet utvides til bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner, og etter hvert: Hele byen.

Kommentarer   

#1 Unni heltne 16-01-2021 20:42
Kommer det rosa busser hit til haugenstua
Det er mange eldre som bor her
Vi trenger å komme oss ut

Vi har ikke dagsenter her heller

Hilsen unni heltne
#2 Lisbeth Medbøe Risnes 17-01-2021 08:21
Fantastisk.
#3 Kjersti h 17-01-2021 12:03
Et fantastisk tilbud! Gjør livet uendelig mye rikere!
+1 #4 Anne Kari Lande Hasle 22-01-2021 19:32
I prinsippet er dette et fantastisk tilbud, men jeg har i lengre tid bekymret meg over at de rosa bussene nesten alltid er tomme. Jeg bor i Vestre Aker. Jeg anbefaler sterkt å lete etter noen nye måter å tilby denne tjenesten på.
#5 Eva Klatran Klatran 31-03-2021 17:42
Jeg får ikke fullrost ordningen m rosa busser. Jeg bruker den til handling, og kommer fra dør til dør. Jeg planlegger det ofte m noe annet, en kafe tur i fint vær v Sagene kirke. Kanskje en tur i Åpen kirke i fred og ro. Eller en kakao på Nazar i sola og se på folk. Kan hende jeg treffer på gamle kjente! Og det er alltid hyggelig. Sommertid en tur til River’ n, der jeg bodde i oppveksten til jeg ble konfirmert. Passer på at jeg kan gå m rullator et lite stykke for å handle og så ringe rtter Rosa Buss på nytt. Det er dobbel inngangsdør på bussene, så det er lett å komme av og på m rullator. Også med vate på rullatoren. Flott tilbud, men enkelte sjåførrr trenger mer opplæring. Noen er ikke venmlige i det hele tatt og sitter med og i tlf. mens de kjører! Og blir ubehersket når de snakkes til for ulovlighrtene.
#6 Kirsten Skylstad 10-07-2021 06:37
Jeg bor i Nordre Aker, og ser , som Anna Kari Lande Hasle, at disse bussene stadig står parkert i stille sidegater, kjører tomme rundt, eller med svært få passasjerer, oftest bare en.
Er dette virkelig et tilbud man kan forsvare, rent økonomisk?
Jeg har ikke klart å finne ut hva dette koster kommunen/ bydelen, men ser at man nå ikke lenger vil tilby skoleskyss til barn fra Solemskogen og i Maridalen, pga prisen; over 40000kr pr barn pr år, mot ca 4000kr med rutebuss. Koster de Rosa bussene like mye?
Er det da andre måter å løse transporthjelp til eldre på?
#7 Rita R 18-01-2022 20:02
Når kommer de til Grorud bydel?
#8 Ivar J 18-01-2022 20:11
Rita: Usikker. Spør i bydelsadministr asjonen
#9 Magnar Sanden 22-03-2022 14:59
Jeg har forespurt bydelsadministr asjonen i Bydel Grorud, men de har ikke greid å finne ut av hvis/om/når dette kan bli aktuelt i bydelen.
#10 Magnar Sanden 04-07-2022 07:02
Jeg ser at transportordnin gen skal utvides med én bydel i 2023, og det er bydel Østensjø.
Dersom ordningen skal utvides med kun én bydel i året kan det ta mange år før vi ser de rosa bussene i bydelene lengst nord i Groruddalen...
+1 #11 Ivar J 04-07-2022 10:25
Alna og Bjerke er i gang.

You have no rights to post comments