Eldreomsorg

Vennskap på tvers av generasjoner

Vennskap på tvers av generasjoner

På toppen av Grünerløkka ligger Paulus sykehjem, som er hjemmet til 93 beboere. Sykehjemmet åpnet sine dører for seks unge mennesker på jakt etter et sted å bo. De unge fikk flytte inn i et kollektiv i en helt egen etasje i bygget, og ble en del av sykehjemmets hverdagsliv. "Prosjekt kollektiv – året da alt endret seg"  viser om kløften blir for stor, eller om to generasjoner vil ha nytte og glede av hverandre.

 – Jeg synes det har vært utrolig givende å være med på dette prosjektet. Vi lever i et samfunn i dag der jeg føler den eldre befolkningen blir litt glemt, og derfor har det vært så fint å få muligheten til å få opplevelsene vi har hatt sammen med beboerne på Paulus sykehjem. Jeg så frem til å bli kjent med beboerne på sykehjemmet, men jeg hadde aldri trodd at en gutt på 21 år kunne bli så god venn med en mann på 80 år, sier Mubarak Said Muse, en av deltakerne i programmet.

De seks ungdommene flyttet inn på sykehjemmet som planlagt, men da korona-krisen kom og hele landet stengte ned 12. mars, fikk det også store konsekvenser for produksjonen av dokumentaren. De eldre beboerne ble plutselig mer isolert enn noen gang.

– "Prosjekt kollektiv – året da alt endret seg " er et viktig program for oss, og vi er utrolig glade for at vi fikk prosjektet i havn. Korona-situasjonen bød på noen skikkelige utfordringer for innspillingen, når kollektivet og sykehjemmet ikke kunne ha noen kontaktpunkter og levde totalt atskilt. Likevel har ungdommene klart å holde kontakt med beboerne gjennom å lære dem teknologi og sosiale medier. De var også pådrivere for å holde en veldig rørende huskonsert i hagen, som beboerne kunne se på fra balkongene på sykehjemmet, sier Magnus Vatn, programdirektør i Discovery Norge.

– Korona gjorde det vanskelig for oss å gjennomføre prosjektet, men med hjelp av teknologi så fikk vi likevel mulighet til å dele fine minner sammen med beboerne. Jeg håper flere unge kan få oppleve det vi har opplevd, sier Mubarak Said Muse.

Dokumentarserien "Prosjekt Kollektiv – året da alt endret seg" gir et innblikk i hvordan det er å være 20 i 2020. Ungdommene som deltar deler åpent sine tanker, både på egenhånd og i samtaler med de eldre, om alt fra hverdagslige temaer til de store tingene i livet, som usikkerhet rundt framtiden, ensomhet, vennskap, tilhørighet, skam, rasisme, sosiale medier, familie og mye mer. Deltakerne i programmet er Mubarak Said Muse (21), Evelina Harstad Moholt (21), Thorleif Moe Bratval (22), Lars-Erik Christophersen (26), Meaza Asefaw (18) og Juni Hoem (21).

Serien går p.t. på TV Norge, og selvsagt: Prosjektet går videre, og ungdommene bor der fortsatt.

Kommentarer   

+2 #1 Helene Skaatan 02-02-2021 08:05
Det er behov for flere nye, sosiale boformer hvor unge og eldre bor under samme tak. Dette kan være større generasjonsboli ger, bokollektiv eller omsorgsboliger med studenter som bor, og som jobber deltid som miljøarbeidere. I arbeid med kvalitetsreform en Leve hele livet og et Aldersvennlig Norge, er «bofellesskap» et punkt som kom frem på dialogmøtene.

I Danmark er det allerede testet ut flere boligprosjekt, blant annet Generationernes hus i Århus.
aftenposten.no/.../...

Den demografiske utviklingen, med flere eldre i årene fremover, er positivt. Vi må ha et fokus på å ha unge og eldre med i planlegging og å få testet ut trygge, solide og sosiale botilbud og konsept i årene fremover. Å bo sammen med andre og å bygge inkluderende lokalsamfunn, kan være en god strategi når det gjelder tema ensomhet og inaktivitet. Dette gjelder i alle aldre.

Jeg håper og tror at vi ser flere spennende prosjekter i årene fremover.
På Veiviseren kan du lese rapporten «Bo hele livet» for mer informasjon og flere eksempler
veiviseren.no/.../...
#2 Knut Hernæs 03-02-2021 08:07
Fantastisk! Ofte er kommunal byråkrati og holdningen i tjenestene "dette er ikke vårt ansvar", en hemmer i det å ta de virkelige kreative løsningene. Videre vet jeg av erfaring, at noen kommunale tjenester holder utviklingen tilbake, og lar de private ta mye av dette. Blant annet, fordi det ikke ligger i tildelingsbrev fra politisk hold, etc. Sett i lys av at vi blir flere eldre, samt utfordringer for unge på boligmarkedet, må enn heie på slike tiltak. Særlig i større byer, må det være supert å bygge "sambolig" for tjenester og hybler etter spesifikke kriterier. De som benytter tilbudet, kan da bidra i tjenesten i mot rimelige bo-utgifter, samt kapitalinntjeni ng som sperres på konto. Den enkelte vil da kunne spare egenkapital til egen bolig, utdanning eller annet....og ikke minst, tilegne seg viktig realkompetanse til senere arbeidsliv.
#3 Kjerstin-Marie Stensby Fredlun 03-02-2021 11:53
De unge seks fikk egen tilpassing, det var antakelig litt tid som ble brukt i forkant for å finne ut hvem etasjen ville være beboelig for
#4 Helle B. Berg 03-02-2021 21:10
Flott prosjekt! Har delt denne fine omtalen videre. Håper det er i orden! Hilsen Helle B. Berg/BraBy
#5 Carine Zoe Karlsen 18-02-2021 13:38
Slike type bofellesskap tror jeg vi kunne hatt mange flere av. Unge mennekser som ikke har råd til egen bolig i storby kan egne seg godt til delt kollektiv med eldre generasjon som ofte blir for isolert på sykehjem/omsorg sbolig.

You have no rights to post comments