Eldreomsorg

Stoppeklokkeomsorgen

Stoppeklokkeomsorgsskjemaene i Oslos hjemmetjenester representerer en uverdig omsorg. Jeg har forståelse for at bydelene må ha eksakte vedtak på hva slags hjelp den enkelte skal ha, eller at hjemmetjenesten må gi tidsestimater. Det det først å fremst er grunn til å reagere på er de helt urealistisk knappe tidsestimatene, som ikke gir åpning for å gi omsorg.
Her har dere noen tilfeldige eksempler fra flere bydeler på de såkalte stoppeklokkeomsorgskjemaene i Oslos hjemmetjenester.


Jeg har forståelse for at bydelene må ha eksakte vedtak på hva slags hjelp den enkelte skal ha, eller at hjemmetjenesten må gi tidsestimater. Det det først å fremst er grunn til å reagere på er de helt urealistisk knappe tidsestimatene, som ikke gir åpning for å gi omsorg.

Illustrert ved en rapport fra en dag for en av sykepleierne med skjemaene: Hun fikk utdelt arbeidslister som skulle ta 5 timer og 50 minutter. Virkeligheten var 8 timer og 30 minutter. Dette betyr naturligvis at bydelen bryter med kommunehelsetjenestelovens krav om "nødvendig helsehjelp", samtidig som det utsetter de ansatte for et helt uakseptabelt press.

Les stoppeklokkeskjemaene (pdf-dokument)
Les hvordan dagen gikk for en sykepleier (Word-dokument)