Eldreomsorg

En helhetlig eldreomsorg

En forutsetning for å få en helhetlig omsorg er at vi har en tilstrekkelig omsorg. Terskelen for hjelp er nå i Oslo uakseptabel høy. Det forhold at Statens tilsynsmyndighet, Fylkeslegen i Oslo, tar til følge praktisk talt alle klager fra Osloinnbyggerne, tyder på at Oslos innbyggere under Høyre og Fr.P.s ledelse ikke engang får innfridd lovens krav om ”tilstrekkelig helsehjelp”, sa jeg bl.a. i min innledning på et debattmøte i regi av Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund.
Les min innledning
Les innledning av Eli Gunhild By, Norsk Sykepleierforbund
Les innledning av Laila Hovden Wilberg, Fagforbundet Nordstrand
Les innledning av Trine Børresen, Fagforbundet Sykehjemsetaten

Legg til kommentar