Eldreomsorg

Byens beste sykehjem.....

Fr.P-politikerne Carl I Hagen og Sylvi Listhaug har besøkt Ammerudlunden Sykehjem, som nå er blitt partiets fyrtårn og beviset på at konkurranseutsetting og privatisering gir bedre kvalitet. Men ikke uten grunn reagerer ansatte ved andre sykehjem i denne byen. Kommunen er villig til å betale for en bemanning ved dette sykehjemmet som langt overgår de kommunale sykehjemmene. Og det er klart at det skaper mer fornøyde beboere. Som en sykepleier skriver i et brev til de to politikerne:

"Vi ser at Ammerudlunden er et sykehjem med tilsynelatende små avdelinger; 75 beboere fordelt på 7 avdelinger gir gjennomsnittlig ca. 10 beboere pr. avdeling (opplysninger fra nettsidene til Oslo kommune). Det gir en helt annen intimitet og oversikt enn større avdelinger på 25 – 32 beboere.

Enda viktigere er bemanningen. På Oslo kommunes intranettsider oppgis det at det er 62,35 årsverk i pleien ved Ammerudlunden sykehjem. Det gir en pleiefaktor på ca. 0,83. Det er betydelig høyere enn vår bemanning! I en somatisk avdeling hos oss er pleiefaktoren på 0,59. På vårt sykehjem har vi en stor stab av dyktige, engasjerte syke- og hjelpepleiere, og det mangler ikke på gode holdninger, omsorg og klemmer hos oss heller, men vi har ikke hender nok – det er både personale, beboere og pårørende enige om!"

Les brevet