Eldreomsorg

For svak eldreomsorg i Oslo

For svak eldreomsorg i Oslo. Det mener forsker Ivar Breivik. Oslo ligger langt under landsgjennomsnittet når det gjelder satsing på eldreomsorg. Det er også 3000 færre eldre som mottar hjelp i hjemmet i dag enn det var i 1998.Det viser en rapport Norsk institutt for by- og regionforskning har laget for Pensjonistforbundet. Forskerne anslår at Oslopolitkerne må bruke 1,3 milliarder kroner mer på tjenester for de eldre i hjemmet, dersom de skal ta igjen landsgjennomsnittet. Eldre som klager på manglende hjelp i Oslos bydeler, får stadig oftere medhold av Statens kontrollinstans, Fylkeslegen. Det viser at tilstanden i eldreomsorgen er blitt verre, mener helse- og sosialombudet.

Les mer om NIBR-rapporten hos NRK Østlandssendingen
Les om byrådens kommentar
Les sammendrag av NIBR-rapporten
Les hele NIBR-rapporten
Les Dagsavisen om fylkeslegens klagebehandling

Byrådet forsøker å bestride de tall de selv har levert til Statistisk Sentralbyrå. Men også de tall Oslo kommune selv publiserer på egne nettsider viser nøyaktig samme tendens, nedbygging;

Hjemmesykepleien, reduksjon i årsverk i fjor: 181
Hjemmehjelp, reduksjon i årsverk i fjor: 131
Brukere av hjemmetjenesten, reduksjon av brukere i fjor: 187
Institusjonsplasser, reduksjon i fjor: 47

Legg til kommentar