Eldreomsorg

Sykehjemsleger i tidsklemme

Sykehjemsleger i Oslo mangler tid til samarbeid, oppfølging av sykehjemsbeboere som ligger for døden og medisinhåndtering, viser en undersøkelse utført av Oslo legeforening.

Les mer om sykehjemsleger

Legg til kommentar