Eldreomsorg

Nedbygging av Oslos hjemmetjenester

Tallenes tale er uomtvistelig, og brukere og ansatte i Oslos eldreomsorg merker konsekvensen daglig: Mens det på landsbasis i perioden 1998-2006 var en netto vekst i antallet brukere av heimebaserte tjenester med 12 pst, var det i Oslo i samme periode en reduksjon på 10 pst. Samlet sett er det i dag 4.500 færre eldre i Oslo som får bistand til hjemmetjenesten. Dette framgår av Oslos egne tall, slik de er levert til Statistisk Sentralbyrå, og analysert av NIBR-forsker Ivar Brevik.

Les mer (Word-dokument)