Eldreomsorg

Døra til sykehjemmet er stengt utenfra, - ikke innenfra

Døra til sykehjemmet er stengt utenfra, - ikke innenfra. Dette fordi Oslo har:

- radikalt for få kommunale boliger til pleie- og omsorgsformål og særs få med heldøgns pleie- og omsorg

- for lite omfang og mangelfull intensitet og innretning i de hjemmebaserte tjenestene

skriver forsker Ivar Brevik. Det er en grunnleggende fornuft i drifta av langtids sykehjemsplasser i Norge og antakelig i Oslo, godt og jevnlig innretta mot terminalpleie. Problemet er blokkerte muligheter for å øke sirkulasjonen i kortidsplassene. Spørsmålet om antall sykehjemsplasser og dekningsgrad er feilaktig og villedende. Det eneste og overordna spørsmålet er: er det plass ledig og tilgjengelig når behovet er der? Oslo kan aldri sykehjemsbygge seg ut av problemene i eldreomsorgen, sier NIBR-forsker Ivar Brevik.

Les mer (Word-dokument)