Eldreomsorg

Eldreomsorg i Oslo får stryk-karakter

Oslo tilbyr sine eldre et langt dårligere pleie- og omsorgstilbud enn landsgjennomsnittet, viser ny forskning. Mangel på alternativer gjør at byens eldre havner for tidlig på sykehjem - og blir værende der. Tilbudet på kommunale pleie- og omsorgsboliger for eldre i hovedstaden er under halvparten av landsgjennomsnittet. Dessuten vurderes hjelpen til gjøremål, som personlig hygiene, mat og mating, tilsyn og praktisk hjelp, ved slike boliger som utilfredsstillende 3-4 ganger så ofte som ved tilsvarende boliger i resten av landet. I tillegg får det medisinske faglige tilsynet dobbelt så ofte utilstrekkelig karakter. Det kommer fram i en rapport om pleie - og omsorgstilbudet i Oslo, laget av forsker, Ivar Brevik ved Norsk institutt for by- og regionsforskning, på vegne av Oslo fylkesforening og Norsk Pensjonistforbund (NPF). Rapporten ble presentert på Holmenkollen Park Hotell Rica under Pensjonistforbundets landsmøte i dag.

Les hele rapporten
Les sammendrag av rapporten