Eldreomsorg

Frivillige organisasjoner skvises ut av eldreomsorgen

Frivillige organisasjoner gir opp sykehjemsdrift. I Oslo er antallet halvert på 30 år, og konkurranseutsetting får skylda. Hjelp til hjemmeboende er så detaljregulert at pleierne ikke kan vurdere hva som er viktigst. Det rammer de sykeste eldre, mener Marit Müller-Nilssen i Kirkens Bymisjon.

Les artikkelen: Skvises ut av eldreomsorgen
Les artikkelen: De eldre blir sykere av stoppeklokka