Eldreomsorg

Et eldresenter med samme kostnad som 3 sykehjemsplasser

Kostnadene til drift av eldresentre er vesentlig mindre enn til sykehjemsplasser. I Oslo får 35 000 brukere eldresentertilbud for samme sum som prisen på 131 sykehjemsplasser. Eldresenteret er det viktigste forebyggende tiltaket for eldre, skriver Anne Cathrine Seland, fagsjef i Nasjonalforeningen for folkehelsen i en kronikk i Aftenposten. To innspill mottatt fra fagfeltet:

"Dette vet vi, Jeg sitter i styret for et eldresenter. Det er to potter: En til Sykehjem og en til Eldresentrene. Det siste blir ikke prioritert. De får mindre og mindre og drive for hvert år. På bydel Grunerløkka skal det legges ned 1-2 eldresentere. Ved alle eldresentrene i byen tar de en bruker avgift, men i bydel Grunerløkka skal det være gratis.Dette har blitt tatt opp hvert år. Det er politikerne som bestemmer. Vent til noen av politikerne blir gamle nok. Da får jeg håpe de får det bedre en de i dag."

"Eldresenter er viktig for at eldre blir hjemme lengere, men dagsenter er enda viktigere. Vi som jobber i dagsenter ser at vi når brukerne litt i seneste laget, men vi prøver å ta tak i fortsatt eksisterende funksjonsnivå, og vedlikeholde og om mulig bedre dette,for at hjemmesituasjonen skal bli til å leve med. I dagsenter jobber det fagfolk, slik at vi også kan gå inn og se på bla.bosituasjon,tilrettelegging og hjelpemidler. Sykehjemetaten vurderer fortløpende bruken av dagsenterplasser, og legger ned. Dette er en utvikling politikerne må være med og se på."

Les kronikken