Funksjonshemmede

Bydelene: Også ansvar for boliger til funksjonshemmede

Bydelene: Også ansvar for boliger til funksjonshemmedeFor mer enn 2 år siden tilskrev Byrådet bydelene med forslag om at ansvar og rutiner for tildeling av kommunale utleieboiliger til funksjonshemmede burde flyttes fra Boligbygg til bydelene. Dette ut fra begrunnelsen om at hver bydel i utgangspunktet bør ha tilstrekkelig antall boliger for alle, og at dette også må gjelde for funksjonshemmede.

En logisk og klok begrunnelse. Bydelene må dermed selv sikre at det bestilles tilstrekkelig antall boliger, og tildele disse til aktuelle søkere i bydelen.

Men siden har intet skjedd. Jeg tar saken opp i spørsmål til Byrådet.

Les korrespondansen under.

Stines hverdag

Stines hverdagStine Machlar er ei aktiv dame:

Dagene er travle, og Stine trives i Tigerstaden. Men ikke alt i møtet med Oslo har vært positivt. For en tid tilbake var hjulene på rullestolen til Stine så slitte at hun gjentatte ganger satte seg fast. Beskjeden fra Hjelpemiddelteknisk enhet var at de bare bytta hjul om det var hull i dem. - Helt alvorlig talt, så kan jeg fortelle at det var umulig å kjøre på dem selv om det ikke var hull. Og for meg, er jo rullestolen mine bein, så avhengigheten er stor.

Så da kan det tenkes at det plutselig blei hull i dem, for å si det sånn, ler hun.  Da kunne Stine ringe å si hun trengte nye hjul, ettersom det nå var et stort hull i det ene. Men mannen på akuttsentralen sa at de ikke hadde dekkene tilgjengelig. Dagen etter forklarte de at det ville ta  syv dager å skaffe hjulene til Stines stol. - Dette godtok jeg ikke, så jeg tok taxi til Hjelpemiddelteknisk enhet å Økern. De skifta dekkene mine på ti minutter. Så de hadde tydeligvis dekkene allikevel! Og ikke for å peke ut noen, men reparatøren smilte da han så meg og sa: Du gir deg aldri, du.

Sikkert med de beste intensjoner, men jeg syns det sier noe om holdningen til folk. Det er jo mine bein det er snakk om! Du får bedre service om du ringer tv-selskapet ditt. Når noen har monopol på et marked og kundene er helt avhengig av varen, blir dette misbrukt. De veit at om de behandler oss dårlig, er vi fortsatt like forbanna avhengig av å komme tilbake til dem! Folk mangler respekt og forståelse for at funksjonshemmede også ønsker å ha et aktivt liv. Vi er ikke alle passive trygdemottakere som kan sitte stille i syv dager og vente  på beina sine, nærmest roper Stine, før hun smiler og lener seg tilbake. Fornøyd med argumentasjonen, ivrig etter å endre folks holdninger, men også rimelig fornøyd med hvordan hun fikk ordna nye hjul til stolen, sier hun bl.a. i et intervju med Handikapforbundet i Oslos blad Quarten.

Les intervjuet med Stine i Quarten (pdf)

Mor til funksjonshemmet barn: Føler Oslo kommune vil jage oss herfra

Mor til funksjonshemmet barn: Føler Oslo kommune vil jage oss herfraEt alvorlig skrik om hjelp fra Kristin:

"Jeg er 26 år og alene med min datter på 4 år. Datteren min er sterkt psykisk og fysisk funksjonshemmet. dvs at hun kan ikke gå, stå, sitte, bruke armer, snakke +++ Hun er 4 år og ligger på 3-6 mnd stadiet. Jeg er selv sykemeldt pga ryggskader (prolaps, slitesjeskader, skoliose+) Jeg sliter med å løfte henne.

Jeg føler at fordi jeg fikk en datter som er funksjonshemmet vil Oslo kommune bare jage oss herfra. Bare bli kvitt oss. Så slipper kommunen styre noe mer med oss. Jeg vet at vi er en belastning for kommunen. Men dette har ikke datteren min eller jeg valgt selv!! Synes det er trist at en kommune skal behandle andre mennesker sånn,"

skriver Kristin blant annet i en mail til meg.

Les mer under.
Fortell gjerne bystyrepolitikerne hva du tenker om den manglende sosiale boligpolitikken

Synshemmede: Ingen valgfrihet?

Synshemmede: Ingen valgfrihet?Synshemmede John Ulriksen er nå lei av at drosjeselskap som henter ut millioner fra den kommunalt finansierte TT-tjenesten (Transporttjenesten for funksjonshemmede) nekter å transportere ham og hans førerhund.

Tilsynelatende snakker politikerne så vakkert om valgfrihet. Men Oslo kommune sørger ikke for at synshemmede Ulriksen har noen slik valgfrihet.

Les hans erfaringer nedenfor.

Fortell politikerne i bystyrets samferdsels- og miljøkomite hva du mener om dette

Fra ideen om menneskets ukrenkelige verdighet til mennesket på anbud

Fra ideen om menneskets ukrenkelige verdighet til mennesket på anbudHanne Østbys Fond til fremme av funksjonshemmede barns rettssikkerhet i Norge utfordrer oss og inviterer til konferanse:

"Det foreligger bred dokumentasjon på at kommunene stadig omgår sine kommuneplikter og innfører ordninger som krenker de funksjonshemmedes grunnleggende rettigheter. Oppfylle sine kommuneplikter gjør heller ikke fylkesmennene som fører tilsyn med kommunene.

Det stilles spørsmål om hvilken grad av medvirkning i eget liv borgere med funksjonsnedsettelser faktisk har, hvor vilkårlig denne graden eventuelt er, hvordan samfunnet er organisert og hvilke følger dette har for den aktuelle gruppen," skriver de blant annet, og inviterer til konferanse.

Les mer nedenfor.

Hørselshemmede skolebarn som ikke får tilstrekkelig bistand...

Hørselshemmede skolebarn som ikke får tilstrekkelig bistand...Linn er mor til en gutt som ikke får tilstrekkelig tegnspråkstøtte på skolen. Og har utfordret statssekretæren i Kunnskapsdepartementet. Statssekretæren spør: hva bør endres i regelverket. Her er Linns hovedpunkter:

- Det sies at det er tette bånd mellom Fylkesmannen og Utdanningsetaten i Oslo kommune. Dette svekker fylkesmannens funksjon slik jeg opplever det. Kanskje det er mulig å ha et kritisk fokus på dette.

- Tillit og dialog kan spare mange timer på kontor (som her hvor det nå skal skrives flere sakkyndige vurderinger i året - for å imøtekomme kommunens behov, er min påstand).

- Fokus på flytting av kompetanse fra møter og papirarbeid til undervisningssituasjonen og nærmere barna. Det er den motsatte tendensen vi ser.

- Er § 2.6 oppdatert siden "CI-revolusjonen"? Kanskje kunne en lage versjoner av denne paragrafen, til beskyttelse av barn i friskoler, og hørselshemmede som har andre sammensatte lærevansker eller av andre årsaker ikke passer helt inn i kommunens spesialskoler, men som likevel trenger tegnspråk.

- Såvidt jeg forstår skal statens skoler for døve, med unntak av den i Trondheim, nedlegges fra 2014. Kan midlene som spares ved nedleggelse av disse spesialskolene gå til styrking av kompetanse nær de hørselshemmede barna som blir/er integrert med hørende i vanlige skoler?

- Er du obs på at kommunens støtte til friskoler avgrenses til de ukene i året det er undervisning? Lærere og assistenter med spesialkompetanse rundt barn med lærevansker skal mao ikke ha lønn i skolens ferier? Er det rart det blir gjennomtrekk av personale? Dette bør endres snarest.

Les hele svaret under.

Nedsatt funksjonsevne og kommunal ansettelse: Bystyrets måltall nådd?

Nedsatt funksjonsevne og kommunal ansettelse: Bystyrets måltall nådd?Bystyret fattet høsten 2009 et klokt vedtak, og jeg har derfor sendt fram følgende spørsmål Byrådet må besvare overfor bystyrets finanskomite:

"Bystyret vedtok 21. oktober 2009 "målsetting om at 5 % av alle nyansatte i de neste to årene skal være personer med nedsatt funksjonsevne". Hvor mange personer med nedsatt funksjonsevne ble tilsatt i 2010, sett i relasjon til bystyrets vedtak?"

Les mer om bakgrunnen for spørsmålet

Hørselshemmede barn: Rett til tegnspråkopplæring, også i privatskoler

Hørselshemmede barn: Rett til tegnspråkopplæring, også i privatskolerLinn har en hørselshemmet gutt. Han må ha bistand på tegnspråk dersom han skal ha nytte av skoledagen. Selv om han også har en diagnose som gir ham generelle lærevansker, er han en kvikk gutt, med stor lærelyst, og innsatsvilje. Han går nå på en Montesorri-skole og fungerer svært godt der. Moren har bedt om at det må gis et økonomisk tilskudd til skolen, som tar hensyn til at gutten er avhengig av hjelp på tegnspråk, og ville hatt disse rettighetene dersom han hadde gått i offentlig skole.

Men Oslo kommune, med støtte fra Fylkesmannen, vil flytte ham til den kommunale Vetland skole (for hørselshemmede med tegnspråk som førstespråk).

Jeg ba statssekretær Lisbet Rugtvedt i Kunnskapsdepartementet se på saken, og hun skriver ( se nedenfor) bl.a.: "Det er ikke slik at elever i privatskoler ikke vil ha rett til tegnspråkopplæring dersom de har behov for det. Elever i private skoler som har behov for tegnspråkopplæring har rett til det etter reglene i privatskoleloven § 3-6 om spesialundervisning."

Hva er erfaringeen rundt dette?

Sporveien bryter Likestillings- og diskrimineringsloven

Sporveien bryter Likestillings- og diskrimineringslovenUtvendige og innvendige trapper på Oslos t-banestasjoner og enkelte togstasjoner (Oslo S, Nationaltheatret, Skøyen og Lillestrøm) mangler kontrastmerking. Umerkede trapper utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Det er forbundet med direkte fare for blinde og  svaksynte å ferdes på flere av stasjonene.

Nå har den statlige Likestillings- og diskrimineringsnemnda behandlet en klage på spørsmålet, og vedtaket er krystallklart:

"Oslo T-banedrift bryter Likestillings- og diskrimineringslovens § 9, tredje ledd,  ved manglende kontrastmarkering av trapper på sine stasjoner.

Jernbaneverket bryter Likestillings- og diskrimineringslovens § 9, tredje ledd,  ved manglende kontrastmarkering av trapper på Oslo S, Nationaltheateret, Skøyen og Lillestrøm stasjon."

Nemnda ber om en snarlig tilbakemelding om når vedtaket kan forventes gjennomført. 

Dette er bra! Vi skal ha en by tilgjengelig for alle, og da bør de offentlige eide kollektivselskapene gå foran som et godt eksempel, og sikre universell utforming av stasjonene. Jeg er glad for dette vedtaket.

Les hele vedtaket  her (Word)

Nytt anbud TT-tjenestens spesialbiltransport

Nytt anbud TT-tjenestens spesialtransportI forrige uke la Oslo kommune ut anbud på TT-tjenestens spesialbiltransport fra 1. april 2012. Det betyr dessverre ikke Samres-delen, men selve bilkjøringen for den som trenger transport i spesialbil, dvs i hovedsak rullestolbrukere.

Jeg legger ut anbudspapirene nedenfor, slik at brukerne kan kontrollere om Byrådet/kommunen har stilt de krav som er opplagt at man bør stille.

En ting er det absolutt grunn til å merke seg: anbudsperioden er kun 9 måneder! Transporttjenesten for funksjonshemmede og brukerne trenger første og fremst stabile og forutsigbare tjenester. Da er selvsagt ikke de stadige skifter av transportører og driftsvilkår svaret.

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er innspill til dette.

Les tilbudsinnbydelsen
Les kravspesifikasjonen

Hederspris fra Handikapforbundet

Hederspris fra HandikapforbundetLørdag kveld tilbragte jeg i hyggelig lag på middag sammen med styret og tillitsvalgte i Norsk Handikapforbunds fylkeslag i Oslo, i anledning av at Handikapforbundet tildelte meg en hederspris, og et litografi av Per Kleiva:

"Norges Handikapforbund Oslo har besluttet å tildele deg vår hederspris som vi i særskilte og svært sjeldne tilfeller tildeler personer, organisasjoner eller institusjoner utenfor våre egne rekker. Sist ble denne prisen delt ut i 2006.

Slik ekstern heder tildeles den eller de som på en særskilt fortjenestefull måte over flere år har arbeidet for, og skapt engasjement/interesse for vår sak, for vår målgruppe.

NHF Oslo, ved regionstyret, besluttet i sitt styremøte den 8. 9 d.å å tildele deg vår hederspris og anerkjennelse for ditt mangeårige og store engasjement og arbeid til beste for enkeltpersoner med funksjonshemning  og for vår målgruppe som helhet. Vi har merket oss din genuine interesse for å skape et samfunn for alle, et samfunn fritt for barrierer, hvor alle har like muligheter. NHF Oslo ønsker å tildelen denne prisen på vår årlige ledersamling lørdag den 17.9. 2011.

På vegne av Norges Handikapforbund Oslo takker vi for innsatsen og det store engasjementet og ser frem til fortsatt godt samarbeid."

Les hos Handikapforbundet
Les hos Akers Avis Groruddalen