Funksjonshemmede

Altmuligmannstjenesten: Byrådet vil sentralisere, og derved vingeklippes en ubyråkratisk og god tjeneste for brukerne

Altmuligmannstjenesten: Byrådet vil sentralisere, og derved vingeklippes en ubyråkratisk og god tjeneste for brukerneSå skjer det igjen: byrådet vil vingeklippe viktige bydelstjenester som betyr mye for særlig hjemmeboende eldre og funksjonshemmede. Denne gangen gjelder det altmuligmannstjenesten.

Altmuligmanntjenesten er for personer som har behov for hjelpemidler. De håndterer de trygdefinansierte tekniske hjelpemidlene på varig utlån. De leverer og henter, monterer og demonterer hjelpemidler, samt utfører enklere reparasjoner og service. Hovedoppgavene er å tilrettelegge miljøet, vurdere behovet for tekniske hjelpemidler, og iverksette tiltak i forhold til dette. Bydelenes altmuligmenn representerer derfor en lett tilgjengelig og ubyråkratisk tjeneste som gjør en særs viktig jobb for en sikre at eldre og funksjonshemmede kan bli boende i sine hjem.

Får byrådet det som de vil kommer tjenesten fra årsskiftet til å bli tatt ut av bydelene, og lagt til en byomfattende hjelpeteknisk tjeneste, lokalisert på Økern sykehjem. Men advarslene fra bydelene er sterke, og bystyret har ennå ikke behandlet saken.

Byrådet ønsker å flytte ansvaret for den hjelpemiddeltekniske tjenesten/altmuligmannstjenesten fra bydelene til en byomfattende hjelpemiddelteknisk tjeneste.

Den byomfattende hjelpemiddeltekniske tjenesten er tenkt bemannet med 20 årsverk; en leder, en merkantil og 18 hjelpemiddelteknikere/altmuligmenn. I tillegg er det tenkt at lederen for hjelpemiddelteknisk tjeneste skal ha personalansvar for syv årsverk som skal betjene Teknisk ordrekontor i NAV hjelpemiddelformidling Oslo og Akershus sammen med NAV-ansatte.

Den hjelpemiddeltekniske tjenesten er planlagt lokalisert på Økern sykehjem fram til den kan flytte inn i et nytt hjelpemiddelhus som er under prosjektering. Hjelpemiddelhuset er planlagt ferdigstilt ved årsskiftet 2009/2010, og skal huse både kommunale og statlige hjelpemiddeltjenester.
Tjenesten er foreslått lagt til bydel Grünerløkka og styrt etter etatssjefsinstruksen etter tilsvarende prinsipper som en del andre storbytiltak. Dette innebærer at bydelsdirektøren vil få driftsansvaret for den hjelpemiddeltekniske poolen. Bydelsutvalget vil således ikke være politisk styringsorgan for den hjelpemiddeltekniske tjenesten.

Men det er planene, slik Byrådet ønsker dem. Byrådet må ha bystyrets godkjennelse, og saken er ennå ikke avgitt av byrådet.

Å flytte altmuligmannstjenesten ut av bydelene er særs uklokt, og vil skape ennå mer byråkrati og vanskeligheter for eldre og funksjonshemmede som trenger tekniske hjelpemidler eller enkel service og vedlikehold av disse. Nærhet til brukerne og lett tilgjengelighet er særs viktig for å skape gode tjenester. Med god grunn har det kommet sterke protester fra bydelene på en slik sentralisering, som vil gi dårligere tjenester for brukerne.

Her synspunkter fra to brukere:

Fra:
Sendt: 15. september 2008 09:59
Til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Emne: Hvor dårlig skal det bli?
Hei Ivar!

Nå har vi et NAV som ennå ikke fungerer tilfredstillende og en hjelpemiddelordning i Oslo som fungerer svært dårlig for mennesker med kroniske funksjonsnedsettelser.

Hvor dårlig skal det bli hvis også altmuligmannstjenesten sentraliseres? Jeg har selv vært funksjonshemmet hele mitt liv, men er fortsatt i 50% arbeid etter nesten 40 år i arbeidslivet, - mye takket være fleksibel hjelp fra ergoterapeut og altmuligmann i Stovner bydel. Det har vært så trygt og godt å vite at jeg bare kunne kontakte altmuligmannen eller det lokale lille hjelpemiddelsenteret i bydelen og vite at de ville stille opp når jeg trengte det. Jeg blir så fortvilet på manges vegne og vet at det er mange som strever mye mer enn meg, uten å ha ressurser til å stå frem og kjempe for sine rettigheter.

Jeg er medlem av flere organisasjoner for funksjonshemmede og håper de står på i denne saken både FFO og NHF. Men, jeg er redd saken drukner i mange andre saker....Bruk gjerne sitater fra meg om du sloss videre. Flott at du kjemper med oss!  

Vennlig hilsen x, Stovner, Oslo

Fra:
Sendt: 14. september 2008 21:25
Til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Emne: Altmuligmannstjenesten

Hei Ivar!

Min kone har fått kreft og pga kraftige bivirkninger slått helt ut og var etter utskrivning fra Ahus totalt avhengig av hjelp og hjelpemidler. Bydel Grorud stilte helt fantastisk opp og kom på hjemmebesøk og etter en vurdering fikk vi oppmontert en rekke hjelpemidler. Uten ventetid kom både ergoterapeut og Altmuligmannen opp til avtalt til og monterte de aktuelle hjelpemidlene. Helt topp og uten noen form for byråkrati eller unødvendige ansvarsnivåer.

Stå på for at dette tilbudet fortsatt er lokalisert til bydelen, lavterskeltilbud, brukervennlig og ubyråkratisk!

Med vennlig hilsen en takknemlig bruker

x på vegne av x

Legg til kommentar