Funksjonshemmede

Aftenposten: Altmuligmannstjenesten bør ligge på bydel

Aftenposten: Altmuligmannstjenesten bør ligge på bydelStaten (i dette tilfelle ved NAV) og kommunen (ved Byrådet) ser sentralisering som løsning på de fleste problemer. Denne gangen gjelder det service og enkelt vedlikehold av tekniske hjelpemidler, som i dag ivaretas av altmuligmannstjenesten i bydelene. Jeg har advart mot en slik løsning, og får støtte på lederplass i Aftenpostens aftenutgave: "Det burde vært mulig å løse dette problemet uten en sentralisering. SVs bystyrerepresentant Ivar Johansen har et poeng når han sier at det er viktig at førstelinjetjenesten er «nærmest mulig dem som skal ha hjelp». Samtidig har de fleste bydeler uttrykt skepsis overfor byrådets forslag. Byrådet bør lytte til protestene. Bydelene bør fortsatt ha ansvaret for altmuligmanns-tjenesten", skriver Aften på lederplass.

Aften skriver på lederplass mandag 22. september:

"Byrådet i Oslo og NAV  vil slå sammen sine to hjelpemiddelsentraler for å gjøre det enklere for brukerne.

I dag er hjelpemiddeltjenesten organisert i to ledd: Kommunens bydeler tar seg av førstelinjetjenesten, som er enkelt vedlikehold og vurdering av midlertidige behov, kalt altmuligmanns-tjenesten. Nav tar seg av andrelinjetjenesten, som handler om å skaffe hjelpemidler på lang sikt, som rullestoler, gåstoler og så videre.

De fleste brukere må forholde seg til både Nav og kommunens tjenester om hverandre. Samarbeidet mellom de to instansene har ikke vært godt nok. Det har ført til mye tungt byråkrati for brukerne. «Vi har fått massevis av beviser på at hjelpemiddeltilbudet ikke fungerer. Det går tregt og det er dårlig kundebehandling», sier helsebyråd Jørn Kallmyr (Frp) til Aften.

Derfor byrådet fremlegge forslag om en sentralisert hjelpemiddelsentral, slik at brukerne bare får ett sted å forholde seg til. En ny felles hjelpemiddelsentral kan være på plass på Løren ved årsskiftet 2009/2010.

Det burde vært mulig å løse dette problemet uten en sentralisering. SVs bystyrerepresentant Ivar Johansen har et poeng når han sier at det er viktig at førstelinjetjenesten er «nærmest mulig dem som skal ha hjelp». Samtidig har de fleste bydeler uttrykt skepsis overfor byrådets forslag. Byrådet bør lytte til protestene. Bydelene bør fortsatt ha ansvaret for altmuligmanns-tjenesten. 

Først og fremst er det nødvendig å effektivisere Navs virksomhet for at det skal bli enklere for brukerne. Kallmyr forteller om mange fortvilte forbrukere som har ventet i månedsvis på få reparert hjelpemidler eller få nye. Det er ikke akseptabelt å måtte vente i flere måneder på en ny rullestol.

Dette er en uhåndterlig situasjon som NAV er ansvarlig for å rydde opp i.  Først og fremst er det nødvendig  å effektivisere NAVs virksomhet".

Les forøvrig tidligere nyhetsoppslag
Les byrådets forslag

Legg til kommentar