Funksjonshemmede

Transporttjenesten: Funksjonshemmede barn 3 timer for sent på skolen

Byrådet har fratatt Djupvik Bil & Transport oppdraget med å transportere funksjonshemmede skolebarn, på tross av at de i sin tid vant anbudet. Byrådets inngripen skjedde etter initiativ fra Ivar Johansen.

En fortvilet mail fra moren til en funksjonshemmet jente:

"Nytt skoleår - nye frustrasjoner med skoletransporten. I dag tok det nøyaktig 3 timer og 5 minutter fra Mina skulle bli hentet og til hun faktisk ble det. Hver halvtime var jeg på telefonen med Djupvik, og fikk så og si hver gang høre at dette var veldig leit, men bilen ville komme om noen minutter. Det er fullstendig uholdbart at firmaet som så til de grader har vist seg udugelig skal kunne fortsette."

Det private firmaet Djupvik Bil & Transport vant anbudet for skoletransporten for funksjonshemmede, men foreldre har i måneder måtte leve med forsinkelser. Utdanningsetaten i Oslo kommune lar det skure og gå. Anbud og konkurranse skaper kvalitet, sier Høyre og Fremskrittspartiet. Foreldrene er prisgitt en privat monopolist som ikke leverer, og som kommunen tar med silkehansker på, selv om de grovt bryter kontrakten og ikke leverer. De skulle vært kastet ut for lenge siden.

Dette er barn som er avhengig av å få mat og medisiner til riktig tid. For flere av barna er det en påkjennelse å sitte så lenge av gangen i rullestolen. De går dessuten glipp av verdifull skoletid. Det er derfor bra at byrådet tok mitt initiativ på alvor, og fratok transportselskapet oppdraget med skoletransporten.


Les spørsmål til byrådet fra Ivar Johansen og byrådets svar
Les om foreldrenes fortvilelse
Les Utdanningsetatens svar
Les Fagbladet
Les Aftenposten

Legg til kommentar