Funksjonshemmede

TT-tjenesten: Ny konkurranseutsetting stanset, og tilbudet evalueres.

Det er mye misnøye med TT-tjenesten, og dette har økt etter at tjenesten ble flyttet fra Samferdselsetaten til bydelene.Byrådet nektet å foreta en evaluering av Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-tjenesten) for å se på organisering, brukertilfredshet og omfang. I stedet ville de påny konkurranseutsette tjenesten. Uakseptabelt sa Ivar Johansen og sørget for å bringe saka inn for bystyret. Og bystyreflertallet fulgte Ivar Johansens forslag punkt for punkt. Dermed skjer det ingen ny konkurranseutsetting før det er foretatt en omfattende evaluering av dagens tilbud, og denne er behandlet av bystyret. Byens funksjonshemmede har grunn til å være svært fornøyd.

Les Ivar Johansens forslag til bystyret
Les innstillingen fra bystyrets samferdselskomite
Les bystyrets vedtak
Les Aftenposten aften

Legg til kommentar