Funksjonshemmede

Funksjonshemmede vil i arbeid

Fortsatt utestenges mange funksjonshemmede fra arbeidslivet. Mange tiltak er iverksatt, men resultatene kommer bare ikke., skriver Phuoc Tan Le.

Jeg har ved tidligere anledninger reist krav om at bystyret fastsetter mål for antall nytilsatte med nedsatt funksjonsevne, men bystyreflertallet/byrådet har vegret seg. Det er ingen tvil om at bystyrets flertall her har for svak vilje til å handle.

Les artikkelen
Les bystyrets behandling av temaet

Legg til kommentar