Funksjonshemmede

Funksjonshemmede barn på rundtur i trafikken: Ren bingo om de rekker skoletimene

Funksjonshemmede barn på rundtur i trafikken: Ren bingo om de rekker timeneFor byens funksjonshemmede skolebarn som er avhengig av spesialtransport er det ren bingo på hvorvidt de når fram til skoletimene i tide. Lise skriver bl.a. til meg:

"Lettelsen var kortvarig for vår del. Uka etter at saken var oppe hos byrådet, fikk jeg melding om at sjåføren skulle kjøre via Grefsen - og hente en annen elev som skulle til en annen skole - på veien mellom Sinsen og Høvik. Da rekker de ikke fram til skolen i tide - noe jeg selvsagt meldte fra om. "Vi prøver - og  går det ikke, så gjør vi det om", svarer Oslo taxi. Men alle som kjører bil i dette området vet at dette ikke går - selv uten morgenrush. Nå kommer disse barna for sent flere ganger i uka. For sent til morgen-adventsstunden -  og de fortyrrer de andre. Ingen andre grupper i samfunnet vårt (kanskje med unntakt av krimminelle) ville samfunnet ha akseptert dette for. Skoledagen deres er altså ikke så viktig?

I dag ringte jeg til sjåføren ca 30 min etter at de normalt skulle vært hjemme etter skolen. Han har fått et annet oppdrag på veien. Resultat - barna er med på rundtur i rushtrafikken, sitter i bil i 1 time og 30 min, og mister spilletimen i korpset. "

Jeg tar saken opp med Byrådet.

Fortell byråden hva du mener om dette
Fortell bystyrets samferdsels- og miljøkomite hva du synes om dette.


Byrådet  
her   

Oslo, 8. desember 2010  

Transport av skolebarn med funksjonshemninger
 

Jeg viser til byråd for kultur- og utdanning sitt notat til finanskomiteen av 24. november 2009. 

Jeg har fått ny henvendelse om samme sak, og samme pårørende som viser at brukerne opplever en praktisk hverdag som er helt annerledes enn den byrådet beskriver:

"Lettelsen var kortvarig for vår del. Uka etter at saken var oppe hos byrådet, fikk jeg melding om at sjåføren skulle kjøre via Grefsen - og hente en annen elev som skulle til en annen skole - på veien mellom Sinsen og Høvik. Da rekker de ikke fram til skolen i tide - noe jeg selvsagt meldte fra om. "Vi prøver - og  går det ikke, så gjør vi det om", svarer Oslo taxi. Men alle som kjører bil i dette området vet at dette ikke går - selv uten morgenrush. Nå kommer disse barna for sent flere ganger i uka. For sent til morgen-adventsstunden -  og de fortyrrer de andre. Ingen andre grupper i samfunnet vårt (kanskje med unntakt av krimminelle) ville samfunnet ha akseptert dette for. Skoledagen deres er altså ikke så viktig?

I dag ringte jeg til sjåføren ca 30 min etter at de normalt skulle vært hjemme etter skolen. Han har fått et annet oppdrag på veien. Resultat - barna er med på rundtur i rushtrafikken, sitter i bil i 1 time og 30 min, og mister spilletimen i korpset.

Jeg har siden sist tatt opp saken med skolekjøring i nettverket Ups&Downs. Det er klart at skolekjøring er et stort problem og frustrasjon for mange familier. Og mange er utslitt av å mase og klage. Flere enn vi har opplevd barn har blitt satt av satt av feil sted, eller utenfor huset - uten at sjåføren vet om noen er hjemme. Sinte og uvillige sjåfører, eller sjåfører som ikke snakker norsk er heller ikke uvanlig.

Jeg kan ikke se annet enn ren flaks har avverget alvorlige ulykker med disse barna under skoletrasporten. Hvor lenge skal vi stole på flaks?

Det ene kvalitetskriteriet jeg kan se av Ødegårds tilbakemelding, er at barna ikke skal kjøre i mer enn 1 time. Dette brytes i realiteten hele tiden. At de kommer tidsnok til skolen taes sikkert for gitt blant deres politikere, og ikke en gang nevnt som kvalitetskriterie. På telefon svarer ansvarlig for skolekjøring i Oslo taxi "Alle barn skal komme tidsnok til skolen". Men dette er jo bare ord - det skjer ikke i praksis - og det må Oslo taxi vite i det de sier det.

Jeg føler meg maktesløs, sint, og redd for min lille gode, men utsatte skolegutt.

Derfor håper jeg du vil forfølge saken litt til. Oslo taxi må utfordres.  Jeg får medhold i Ups & Downs miljøet at fast sjåfør - med personlig egnethet - er et vesentlig kriterie. Det må være mulig å gi Oslo taxi konkurranse fra andre selskap dersom de ikke kan levere dette - og utføre tjenesten på en trygg og presis måte. " 

Jeg ber om at byrådet kommenterer denne situasjonen.    

Med hilsen   

Ivar Johansen, SV /s/

Medlem finanskomiteen