Funksjonshemmede

Multifunksjonshemmede barn blir gjensatt på skole og barnehage

Multifunksjonshemmede barn blir gjensatt på skole og barnehageFor byens funksjonshemmede skolebarn som er avhengig av spesialtransport er det ren bingo hvorvidt de når fram til skoletimene i tide, skrev jeg her på bloggen for noen uker siden. Jeg tok saken opp med Byrådet. Nå foreligger svaret, og Byrådet understreker at det er meget beklagelig at denne type situasjoner oppstår. Utdanningsetaten har ryddet opp i saken i forhold til Oslo Taxi.

Men i går opplevde foreldre til funksjonshemmede barn igjen det samme: Sjåfører uteblir og sterkt multifunksjonshemmede barn blir ikke hentet i barnehage og skole. Dette er særs sårbare barn, og vi kan risikere at barna blir utsatt for livsvarige skader. Da må Byrådet sette inn mer grunnleggende tiltak enn som om det var en vanlig reklamasjon på kjøp av hvitevarer hos Elkjøp.

Jeg holder derfor i saken, og har igjen (se under) bedt Byrådet gripe inn.Til: Finanskomiteen
Fra:  Byråden for skole og utdanning

3.01.2011

TRANSPORT AV SKOLEBARN MED FUNKSJONSHEMNINGER

Jeg viser til brev av 08.12.2010 fra representanten Ivar Johansen (SV).

Svar:

Det er meget beklagelig at denne type situasjoner oppstår.

Utdanningsetaten har vært i kontakt med Oslo Taxi om den aktuelle saken. Oslo Taxi harinformert Utdanningsetaten om at det i enkelte tilfeller har vært vanskelig å skaffe fast sjåfør.I dette tilfellet har de forsøkt ulike varianter av samkjøring for å tilfredsstille flere eleverstransportbehov. Flere elever har ønsket å beholde samme sjåfør.

Oslo Taxi har informert Utdanningsetaten om at det fra mandag 13.12.2010 ble etablert en samkjøringsløsning som kan fungere tilfredsstillende for alle parter. Oslo Taxi har pr. 21.12.2010 meldt tilbake at denne transporten fungerer tilfredsstillende og at elevens transport blir utført tilavtalte tidspunkt.

Utdanningsetaten følger opp Oslo Taxi i forhold til avvik som meldes inn til etaten. Det gjennomføres også jevnlige oppfølgingsmøter.

Det har vært avtalemessige avvik i forhold til konkurransegrunnlaget utarbeidet av Utdanningsetaten. Utdanningsetaten følger opp disse forholdene.

Torger Ødegaard

Kopi:

Kultur- og utdanningskomiteen
SVs bystyregruppe
Utdanningsetaten

Men samme dag ( i går) får jeg kopi av følgende henvendelse fra en far:

Gamle Oslo Bydel
ved Elin Marie Johansen                                               

3.januar 2011 

Klage på Samres transport:  

Jeg er far til F og M som er multifuksjonshemmede og avhengig av transport til og fra barnehage og skole.I helgen bestilte jeg bil fra Samres transport til klokken 7.30 og 7.50. Begge bilene var betydelig forsinket. Jeg har forsøkt i hele dag å komme i kontakt med Samres, men uten hell på grunn av stor trafikk på telefonen. Det var også vanskelig i helgen (det tok 45 minutter å vente på telefon før den ble besvart). 

Retur fra xxx idag (barnehagen) skulle vært kl 15.30. Etter noe tid ringte styrer oss og etterlyste bilen. Jeg ringte Samres og de svarte at bilen er 10-15 minutter unna, men den kom aldri. Da klokka var 17 ringte styrer igjen og bad meg hente F. Jeg måtte derfor hente F fra barnehagen. Da var klokken blitt 17.24. Det vil si at bilen aldri dukket opp til tross for lovnad om at den bare var 10-15 minutter unna.

A skulle vært hentet fra skolen kl16.10, men bilen kom ikke, og jeg måtte derfor også hente ham.  Klokken var da blitt 16.30. På grunn av at F ikke ble hentet ifølge avtale med Samres var A nødt til å være med for å hente F. 

Dette har vært en stor belastning for begge barna og for oss foreldre. Hva om jeg ikke hadde vært hjemme og istand til å hente barna? 

Det som skjedde med F idag kan ikke aksepteres! Dette er et overgrep mot et multi-funksjonshemmet barn som ikke kan ivareta seg selv. Helsemessig (psykisk) er den type transport som bydelen nå tilbyr en stor merbelastning for F. Vi ønsker derfor at transporten for F skal foregå på samme måte som tidligere. Jeg viser til vedlagt brev både fra vår faste drosjesjåfør og fra barnehagen. Ber om en rask tilbakemelding. Jeg nås på telefon xxx.     

Hilsen  X Y far             

Kopi: Helse og Velferdsetaten Oslo Kommune ved Hedda        

Jeg har derfor sendt fram følgende til Byrådet:

Byrådet
Her
 
Transport av skolebarn med funksjonshemninger
 
Jeg viser til Byrådets notat av 3. januar, som svar på mitt spørsmål.
 
Jeg merker meg Byrådets tydelige beklagelse over at denslags skjer, og at Utdanningsetaten følger opp Oslo Taxi i forhold til avvik som meldes inn.
 
Det er dog en del typer avvik som er absolutt uakseptable, og som er av en karakter at det må håndteres som mer alvorlig enn ordinære reklamasjoner på kjøp av hvitevarer hos Elkjøp.
 
Dette er særs sårbare barn, og noen typer avvik kan få livsvarige skader for de barn som utsettes for dette.
En slik situasjon er at sjåfører unnlater å hente et barn.
 
Jeg viser til vedlagte sak fra i dag, hvor familien opplever at sjåførene helt unnlater å hente deres to multifunksjonshemmede barn etter endt dag på henholdsvis skole og barnehage.
 
Igjen må jeg be Byrådet kommentere en konkret sak, men også beskriver hvordan/om Byrådet nå setter inn sanksjoner eller andre tiltak som kan hindre at alvorlige episoder dukker opp på ny og på ny.