Funksjonshemmede

Handikapforbundet ber om møte med byrådslederen

Handikapforbundet ber om møte med byrådslederenNorges Handikapforbund er svært bekymret for TT-situasjonen i Oslo, og skriver bl.a. i et brev til byrådslederen: "De nye endringene i TT-ordningen i Oslo har medført en uholdbar situasjon for våre medlemmer og andre funksjonshemmede i hovedstaden. Situasjonen er per i dag kaotisk og Norges Handikapforbund Oslo har mottatt utallige henvendelser fra frustrerte brukere som ikke får gjennomført sine daglige gjøremål.

Helse- og velferdsetaten opplyser at brukerne selv kan velge på hvilket tidspunkt de ønsker å bli hentet. I praksis har flere av brukerne måtte forhandle med kjørekontoret for å enes om et hentetidspunkt. Dette er uholdbart.

NHF Oslo har også fått svært bekymringsverdige henvendelser fra foreldre som forteller om at barn har ventet i bil i fire timer for å komme seg til skolen. Kravspesifikasjonen sier at brukerne ikke skal være mer enn én time i bilen. At et multifunksjonshemmet barn uten språk skal måtte vente i bil i fire timer, mener NHF Oslo er helt uakseptabelt!

Brukerne har hatt store problemer med å bestille transport, og dersom de har kommet igjennom på telefonen og fått bestilt, har ikke alltid bilen dukket opp. Flere har også opplevd en firedobling av reisetiden til skole og jobb."

Handikapforbundet krever et snarlig møte med byrådslederen og ansvarlig byråd for å drøfte situasjonen.


Oslo kommune
v/Byrådsleder Stian Berger Røsland
Byråd for helse og eldreomsorg Cecilie Brein 

Oslo, 6.1.2011 

Åpent brev

De nye endringene i TT-ordningen i Oslo har medført en uholdbar situasjon for våre medlemmer og andre funksjonshemmede i hovedstaden. Situasjonen er per i dag kaotisk og NHF Oslo har mottatt utallige henvendelser fra frustrerte brukere som ikke får gjennomført sine daglige gjøremål.

Helse- og velferdsetaten opplyser at brukerne selv kan velge på hvilket tidspunkt de ønsker å bli hentet. I praksis har flere av brukerne måtte forhandle med kjørekontoret for å enes om et hentetidspunkt. Dette er uholdbart.

NHF Oslo har også fått svært bekymringsverdige henvendelser fra foreldre som forteller om at barn har ventet i bil i fire timer for å komme seg til skolen. Kravspesifikasjonen sier at brukerne ikke skal være mer enn én time i bilen. At et multifunksjonshemmet barn uten språk skal måtte vente i bil i fire timer, mener NHF Oslo er helt uakseptabelt!

Brukerne har hatt store problemer med å bestille transport, og dersom de har kommet igjennom på telefonen og fått bestilt, har ikke alltid bilen dukket opp. Flere har også opplevd en firedobling av reisetiden til skole og jobb.

Flere brukerorganisasjoner, NHF Oslo inkludert, har ved flere anledninger påpekt disse faremomentene som nå har oppstått.  Allikevel har forberedelsene vært for dårlige og kaoset er nå et faktum.

Vi vet at Samres nå jobber på spreng for å rette opp i de feilene som er, men det er kommunen som er ansvarlig for ordningen og må påta seg ansvaret når brukerne blir sviktet. NHF Oslo mener kommunen må sørge for å styrke telefonkapasiteten til kjørekontoret betydelig. Flere biler må settes inn i ordningen og ikke minst må kommunen sørge for at kravspesifikasjonene blir overholdt. Blant annet sier kravspesifikasjonen at ”alle vogner skal være tilpasset bevegelseshemmede både i innstigningen og innredning. Vogner som ikke har laventré skal ha ekstra stigetrinn.” Per i dag er dette ikke i orden og flere brukere opplever det som skremmende og vanskelig.

Kommunen har vedtatt i sin egen Handlingsplan for mennesker med nedsatt funksjonsevne et mål om flere funksjonshemmede i arbeid. Akkurat nå bidrar kommunen til det motsatte. Arbeidsgivere kan per i dag ikke være trygg på når eller om den ansatte kommer på jobb.

Oslo kommune har opptrådt svært uprofesjonelt i denne omleggingen og har av ukjente årsaker valgt å se bort fra innspillene brukerorganisasjonene har kommet med i forkant av omleggingen. Vi beklager på det sterkeste at brukerne lider som et resultat av dette.

NHF Oslo krever å få et møte med byrådslederen og ansvarlig byråd for å drøfte innholdet i dette brevet, samt en lang rekke andre problemer med omleggingen. Vårt mål er at TT-tjenesten skal ivareta brukernes behov og det må derfor iverksettes tiltak nå.

NHF Oslo støtter Blindeforbundet som i denne uke har rettet et stort fokus på saken og oppfordrer alle til å fortsette å presse kommunen til å tilby en tilfredsstillende transport for funksjonshemmede som trenger å komme seg på skole og på jobb.

NHF Oslo oppfordrer alle brukere og pårørende i Oslo til å klage til Helse- og velferdsetaten dersom TT-tilbudet ikke holder mål. Brukerne må påvirke for at tilbudet skal være tilfredsstillende og for å sørge for at liknende ikke skjer igjen. Vi kan ikke akseptere at vi bor i en kommune som diskriminerer sine borgere.

Hilsen

Henrik Mæland (s)

Leder i Norges Handikapforbund Oslo


Følg Ivar Johansen på Twitter eller Facebook.

Kommentarer   

0 #1 Siri Eriksen Sveen 06-01-2011 19:40
Hva skjer, dette går fra vondt til verre, kan de ikke få hver sin bil? eller iallefall plukke opp folk som skal til samme sted, vente i 4 timer når du er språkløs i tillegg må oppleves som ett overgrep!

Legg til kommentar