Funksjonshemmede

TT-initiativ i bystyret

Mine bystyrekolleger Trine Dønhaug og Andreas Behring sender fram konkret forslag om TT-situasjonen til bystyret, både om den kritiske akuttsituasjonen og situasjonen på noe lengere sikt. TT-tjenesten må snarest mulig få en servicegaranti, på linje med den Ruter har, er et av forslagene-

Saken behandles nå i bystyrets samferdels- og miljøkomite.
Fortell medlemmene av komiteen hva du mener.


Samferdsels-­og miljøkomiteen
Her

6. januar 2011

Forslag fra Trine Dønhaug og Andreas Behring, på vegne av SV

PÅLITELIG, TRYGG OG FORUTSIGBAR TT-­TRANSPORT. FORSLAG OM OPPRYDDING I TT-­KAOSET

Byrådet har inngått avtale med ny leverandør av TT-­‐transport fra 3. januar 2011. Avtalen innebærer flere endringer fra tidligere ordning.

Det er betydelig problemer med gjennomføringen av den nye ordningen.

TT-­transport skal være trygg, pålitelig og forutsigbar. Transportjenesten skal være et alternativ til kollektivtransport for de som ikke kan benytte seg
av det ordinære tillbudet, og er for mange det som muliggjør aktiv deltakelse i arbeidsliv og samfunnsliv.

Det må umiddelbart ryddes opp i kaoset knyttet til den nye TT-­ordningen.

Det fremmes følgende forslag:

1. Det innføres en «servicegaranti" for TT-­transport i tråd med Ruters reisegaranti.

2. Byrådet bes utvide åpningtidene til kjørekontoret, og påse økt kapasitet.

3. I påvente av en opprydding og innføring av servicegaranti innføres følgende ordning umiddelbart:

• Der bestilt transport ikke dukker opp innen definert toleransetid (15 minutter) kan brukeren bestille alternativ transport

• Alle som har har hatt kostnader til alternativ transport fordi kommunen ikke har levert avtalt tjeneste får dekket disse.

Trine
Dønhaug/s/

Andreas
Behring/s/

Kommentarer   

0 #1 Anne Gunn Knudsen 07-01-2011 00:24
Flott! Kan dere også få med følgende:
Mennesker med store bistandsbehov, som trenger faste sjåfører skal kunne få det.
0 #2 Astrid H. Johansen 07-01-2011 07:38
Veldig bra Ivar. Det er viktig at TT ordningen er 100%. Med tanke på at dette er kanskje den enenste muligheten disse menneskene har for å komme ut blandt mennesker. Alle mennesker trenger sosial kontakt. Samtidig som at hvem som helst kan bli rammet av sykdom som gjør dem avhengig av å få transport.
0 #3 Benedicte John 07-01-2011 11:28
Bra Anne G Knutsen. Jobber i en PU bolig, og det med fast såfør er kjempeviktig for disse brukeren. (Helt sikkert andre hjelpetrengende også.)
0 #4 Geir Arne Bjørklund 07-01-2011 14:12
Godt initiativ. Men få med følgende: Det er sikkert flere gående TT-brukere som har problemer med påstigning i en høy spesialbil. For mitt vedkommende er grunnen at jeg har en progrigerende muskelsykdom som gjør at går relativt bra når det er flatt, men sliter veldig med høyforskjeller (trapper, innstigning på busser og spesialbiler). Dermed jeg ha med min elektriske rullestol hvis disse spesialbilene ikke er utstyrt med heis. Jeg krever at det er mulig at vanlige biler kan kjøre til og fra arbeissted, dagsenter osv.
0 #5 Mikkel Øyen 08-01-2011 14:49
Igår, fredag, ble jeg hentet til relativt riktig tid fra jobb. Vi skulle hente tre andre. Opprinnelig skal jobbreiser være separert fra andre typer reiser (dagsenter etc) slik jeg har forstått det. Igår viste det seg at vi skulle hente tre utviklingshemme de fra et dagsenter, kun fordi tidspunktet var sammenfallende. Jeg skulle av sist. JEg tok en avgjørelse på at det ville jeg ikke være med på, og tok en vcanlig taxi hjem igjen. I løpet av de få dagene kaoset har vært til nå vieker det som om de forsøker å kompansere for dettte ved å kombinere jobb og dagsenter. Jeg har også blitt hentet av Oslo Taxi et par ganger om morgenen. Men det er ikke konsekvent.

Legg til kommentar